Lịch Sự Kiện Tuần 1.

24-08-2020

Nami xin chào thuyền trưởng, 

 

Nami xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra vào ngày ra mắt chính thức gồm các sự kiện sau: 

Sự Kiện Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian chạy sự kiện: 26/08/2020 - lúc 10h:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 01/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: 1x Thùng Bia

Loại sự kiện: Sự kiện tuần

Nội dung sự kiện:

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thuyền trưởng sử dụng bất kỳ vật phẩm " Thùng Bia " nào đều sẽ được tính 1 điểm và tích luỹ trong sự kiện

- Đạt mốc sự kiện nào sẽ nhận phần thưởng mốc sự kiện đó qua hòm thư nhân vật

- Sự kiện diễn ra có 2 vòng lặp tương ứng nhận 2 lần phần thưởng cao nhất mỗi vòng. 

- Sự kiện này chỉ diễn ra 1 tháng / lần nên thuyền trưởng đừng bỏ lỡ nhé.

- Trái Ác Quỷ dùng để quy đổi thuyền viên trong cửa hàng "Đại Hải Tặc"

Sự Kiện Xu Vòng Quay 

Thời gian chạy sự kiện: 26/08/2020 - lúc 10h:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 01/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: 1x Xu Vòng Quay\

Loại sự kiện: Sự kiện tuần

Nội dung sự kiện: 

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thuyền trưởng sử dụng bất kỳ vật phẩm "Xu Vòng Quay" nào đều sẽ được tính 1 điểm và tích luỹ trong sự kiện

- Đạt mốc sự kiện nào sẽ nhận phần thưởng mốc sự kiện đó qua hòm thư nhân vật

- Sự kiện diễn ra có 2 vòng lặp tương ứng nhận 2 lần phần thưởng cao nhất mỗi vòng. 

- Sự kiện này chỉ diễn ra 1 tháng / lần nên thuyền trưởng đừng bỏ lỡ nhé.

- Trái Ác Quỷ dùng để quy đổi thuyền viên trong cửa hàng "Đại Hải Tặc

Sự Kiện Nạp Tích Luỹ Vip Exp

Thời gian chạy sự kiện: 26/08/2020 - lúc 10h:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 01/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: không có

Loại sự kiện: Sự kiện tuần

Nội dung sự kiện: 

- VIP EXP thông qua nhiệm vụ hàng ngày , nạp đơn , nạp kim cương & các gói nạp hàng ngày ưu đãi đều sẽ tích luỹ trong thời gian diễn ra sự kiện 

- Phần thưởng mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất 

- Như vậy khi mua các gói ưu đãi để tham gia sự kiện chính thì Tích Luỹ VIP EXP như là 1 phần thưởng thêm dành cho thuyền trưởng đã tham gia.

Sự Kiện Đăng Nhập 7 Ngày Tân Thủ

Thời gian chạy sự kiện: 26/08/2020 - lúc 10h:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 01/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: mỗi ngày phần quà khác nhau

Loại sự kiện: Sự kiện mặc định máy chủ mới

Nội dung sự kiện: 

- Trong 7 ngày diễn ra mỗi ngày sẽ có nhiều quà tặng và nhiệm vụ để thuyền trưởng làm và nhận quà

- Đặc biệt ngày T6 & T7 sẽ là 2 ngày nhận quà xịn xò nhất đó nha 

- Bên canh đó cũng sẽ có sự kiện Tích Luỹ VIP EXP diễn ra ngay trong chính sự kiện này

- Như vậy Tích Luỹ VIP ExP & Sự Kiện 7 Ngày Tân Thủ sẽ được cùng lúc tính VIP EXP mà thuyền trưởng nhận được

Gói Sự Kiện Ưu Đãi

Thời gian chạy sự kiện: 26/08/2020 - lúc 10h:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 01/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: mỗi ngày phần quà khác nhau

Loại sự kiện: Sự kiện tuần

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian sự kiện Chiêu Mộ Đặc Biệt & Xu Vòng Quay diễn ra sẽ có các gói siêu ưu đãi đi kèm

- Mua gói sự kiện tham gia sự kiện Chiêu Mộ Đặc Biệt & Xu Vòng Quay lại còn được nhận thêm quà từ tích luỹ Vip Exp ở 2 sự kiện trên.

Sự Kiện Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian chạy sự kiện: 26/08/2020 - lúc 10h:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 01/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: mỗi ngày phần quà khác nhau

Loại sự kiện: Sự kiện đặc biệt mừng ra mắt game 

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện dùng Kim Cương để đổi lấy các vật phẩm giá trị trong tuần sự kiện đầu tiên ra mắt game

- Mỗi mốc chỉ mua 1 lần duy nhất & sẽ gửi vào túi nhân vật sau khi mua xong.

Nami Kính Bút!