Lịch Sự Kiện Tuần 2.

31-08-2020

Nami xin chào thuyền trưởng, 

 

Nami xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra vào ngày ra mắt chính thức gồm các sự kiện sau: 

Sự Kiện Mừng Quốc Khánh 2/9

Máy chủ áp dụng: máy chủ mở từ ngày 26/8 đến hết ngày 8/9

Thời gian hiển thị sự kiện: 14 ngày tính từ ngày 2/9 lúc 00:00

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: mỗi ngày phần quà khác nhau theo sự kiện

Loại sự kiện: Sự kiện đặc biệt

Nội dung sự kiện:

- Mỗi ngày sẽ có 1 phần quà khác nhau để nhận mỗi khi đăng nhập vào game

- Riêng phần quà kích hoạt thì thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và nhận toàn bộ các phần quà của ngày trước đó.

- Tất cả phần quà sự kiện sẽ gửi qua hòm thư nhân vật trong game

- Ngoài ra sự kiện còn có các gói quà hấp dẫn để phục vụ cho sự kiện Chiêu Mộ Đại Hải Tặc đó nhé

Sự Kiện Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian chạy sự kiện: 02/09/2020 - lúc 00:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 08/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: 1x Cốc Bia Vàng

Loại sự kiện: Sự kiện tuần

Nội dung sự kiện:

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thuyền trưởng sử dụng bất kỳ vật phẩm "Cốc Bia Vàng" nào đều sẽ được tính 1 điểm và tích luỹ trong sự kiện

- Đạt mốc sự kiện nào sẽ nhận phần thưởng mốc sự kiện đó qua hòm thư nhân vật

- Sự kiện diễn ra có 2 vòng lặp tương ứng nhận 2 lần phần thưởng cao nhất mỗi vòng. 

- Sự kiện này chỉ diễn ra 1 tháng / lần nên thuyền trưởng đừng bỏ lỡ nhé.

- Trái Ác Quỷ dùng để quy đổi thuyền viên trong cửa hàng "Đại Hải Tặc"

Sự Kiện Đổi Thuyền Viên

Thời gian chạy sự kiện: 02/08/2020 - lúc 00:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 08/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: Không có

Loại sự kiện: Sự kiện tuần

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có nhiều thuyền viên được trưng bày để thuyền trưởng triệu tập họ về đội của mình.

- Mỗi thuyền viên sẽ có điều kiện đổi khác nhau & chỉ đổi 1 lần duy nhất đối với 1 thuyền viên. 

- Sau khi đổi ngoài mảnh thuyền viên nhận sẽ được tặng thêm set trang bị vàng 

- Thuyền viên được trưng bày đều là thuyền viên giá trị có thể sử dụng lâu dài

Sự Kiện Nạp Tích Luỹ Vip Exp

Thời gian chạy sự kiện: 02/09/2020 - lúc 00:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 08/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: không có

Loại sự kiện: Sự kiện tuần

Nội dung sự kiện: 

- VIP EXP thông qua nhiệm vụ hàng ngày , nạp đơn , nạp kim cương & các gói nạp hàng ngày ưu đãi đều sẽ tích luỹ trong thời gian diễn ra sự kiện 

- Phần thưởng mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất 

- Như vậy khi mua các gói ưu đãi để tham gia sự kiện chính thì Tích Luỹ VIP EXP như là 1 phần thưởng thêm dành cho thuyền trưởng đã tham gia.

Gói Sự Kiện Ưu Đãi

Thời gian chạy sự kiện: 02/09/2020 - lúc 00:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 01/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: mỗi ngày phần quà khác nhau

Loại sự kiện: Sự kiện tuần

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian sự kiện Chiêu Mộ Đặc Biệt & Xu Vòng Quay diễn ra sẽ có các gói siêu ưu đãi đi kèm

- Mua gói sự kiện tham gia sự kiện Chiêu Mộ Đặc Biệt & Xu Vòng Quay lại còn được nhận thêm quà từ tích luỹ Vip Exp ở 2 sự kiện trên.

Sự Kiện Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian chạy sự kiện: 02/08/2020 - lúc 00:00 

Thời gian kết thúc sự kiện: 08/09/2020 - lúc 23:59

Phần quà đăng nhập mỗi ngày: mỗi ngày phần quà khác nhau

Loại sự kiện: Sự kiện đặc biệt mừng ra mắt game, mỗi máy chủ chạy 1 lần duy nhất

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện dùng Kim Cương để đổi lấy các vật phẩm giá trị trong tuần sự kiện đầu tiên ra mắt game

- Mỗi mốc chỉ mua 1 lần duy nhất & sẽ gửi vào túi nhân vật sau khi mua xong.

 

Nami Kính Bút!