LUFFY NEW WORLD.

24-11-2020

Sự Kiện 1: Chào Mừng Luffy N.W

Thời gian bắt đầu: 25/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 01/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng 1: S1 đến 

Server áp dụng 2: S đến S mỗi khi mở server sẽ đếm ngược 7 ngày sự kiện

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng khác nhau

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất quà ngày đó

- Phần quà bên mục kích hoạt sẽ nhận được khi thuyền trưởng kích hoạt

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và sẽ nhận tất cả quà của những ngày trước đó.

- Ngoài ra sẽ có 2 combo quà cực xịn đang chờ thuyền trưởng.

Sự Kiện 2: Gói Mừng Luffy N.W X2 VIP EXP

Thời gian bắt đầu: 25/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 01/12/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có các gói vật phẩm ưu đãi hấp dẫn.

- Mỗi gói trong sự kiện này đều đã được X2 VIP EXP

Lưu ý:

- VIP EXP X2 chỉ tính khi mua trong gói sự kiện này, các gói khác sẽ KHÔNG X2 VIP EXP. (VIP EXP đã được hiển thị x2 sẵn)

- Hạn mua mỗi gói là khác nhau