Quà Tri Ân Vip Mừng Sinh Nhật 3 Tuổi.

25-08-2023

Phần Thưởng Tri Ân VIP:
- Phần quà sẽ được gửi qua thư đến các Thuyền Trưởng vào ngày Sinh Nhật 26/8 trong vòng 48h.

Bậc VIP Phần Thưởng Số Lượng
Vàng 
(VIP 3 - VIP 5)
Thùng Bia 10
Trái Ác Quỷ 10
Cốc Bia Vàng 20
Mảnh Tướng SS L1 50
Bạch Kim 
(VIP 6 - VIP 7)
Thùng Bia 20
Trái Ác Quỷ 15
Cốc Bia Vàng 40
Mảnh Tướng SS L1 50
Kim Cương
(VIP 8 - VIP 9)
Thùng Bia 20
Trái Ác Quỷ 20
Công Nghệ Germa số 1 4
Mảnh Tướng SS L1 50
Mảnh Tướng SS L2 50
Truyền Thuyết
(VIP 10 - VIP 11)
Thùng Bia 30
Búa Gỗ 5000
Công Nghệ Germa số 1 8
Mảnh Tướng SS L1 100
Mảnh Tướng SS L2 100
Huyền Thoại
(VIP 12 - VIP 13)
Thùng Bia 40
Búa Gỗ 6000
Công Nghệ Germa số 2 4
Quyền Tùy Chọn L1 1
Quyền Tùy Chọn L2 1
Rương Lính Chì 10 Sao 3
Tứ Hoàng
(VIP 14 - VIP 15)
Thùng Bia 50
Búa Gỗ 7000
Công Nghệ Germa số 2 8
Quyền Tùy Chọn L1 2
Quyền Tùy Chọn L2 2
Rương Lính Chì 10 Sao 5
Thiên Long Nhân
(VIP 16 - VIP 17)
Thùng Bia 60
Búa Gỗ 8000
Công Nghệ Germa số 3 4
Quyền Tùy Chọn L1 3
Quyền Tùy Chọn L2 3
Rương Lính Chì 10 Sao 7
Ngũ Lão Tinh
(VIP 18)
Thùng Bia 70
Búa Gỗ 10000
Công Nghệ Germa số 3 8
Quyền Tùy Chọn L1 4
Quyền Tùy Chọn L2 4
Rương Lính Chì 10 Sao 10
Rương Sinh Nhật 3 Tuổi 10