[Sự Kiện]: Bữa Tiệc Sanji.

10-11-2021

Xin chào thuyền trưởng,

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện tuần mới gồm các sự kiện như sau: 

Sự Kiện 1: Shop Hải Hồn

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung: Sử dụng "Hồn Hải Tặc" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng

Sự Kiện 2: Shop Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung: Sử dụng "Thuốc Hoán Đổi" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng

Sự Kiện 3: Shop Item boss

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung: Sử dụng "Hoocmon Nữ" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng

Sự Kiện 4: Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung: Sử dụng "Kim Cương" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng

Sự Kiện 5: Đổi Tướng Rank SS

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thuyền trưởng có thể đổi các tướng Rank SS theo chỉ định

Sự Kiện 6: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung: Chiêu mộ hải tặc đạt điều kiện sẽ nhận thưởng tương ứng

Sự Kiện 7: Đăng Nhập 7 Ngày

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung:

- Hí thuyền trưởng, chuyển cần đăng nhập để nhận các phần thưởng hấp dẫn nha.

- Ngoài ra, nếu thuyền trưởng kích hoạt sự kiện này sẽ nhân thêm các phần thưởng hấp dẫn nữa đó.

Sự Kiện 8: Đánh Boss

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Đá Boss Vạn Năng" để tiêu diệt Boss Ivankov

Sự Kiện 9: Bữa Tiệc Sanji

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung: Sử dụng "Kim Cương" để tham gia sự kiện.

Sự Kiện 10: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 11: Chiến Trường Kích Hoạt

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia chiến trường thách đấu sẽ nhận được điểm tích lũy sự kiện như sau:

+ Thắng nhận 2 điểm

+ Thua nhận 1 điểm.

- Tích lũy điểm và đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó

- Kích hoạt gói quà VIP của sự kiện sẽ nhận ngay 2000 VIP EXP và các phần quà bên mục quà VIP nếu đạt mốc.

Sự Kiện 12: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 13: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 14: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 15: Xu Quay Siêu Cấp

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12.11

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18.11

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay Siêu Cấp" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay Siêu Cấp" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật