[Sự Kiện]: Kuma Trở Lại.

10-02-2022

Sự Kiện 1: Shop Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung: Sử dụng "Thuốc Hoán Đổi" để đổi thưởng giá trị

Sự Kiện 2: Shop Kim Cương

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung: Sử dụng "Kim Cương" để đổi đồ trong cửa hàng

Sự Kiện 3: Shop Rơi Ải

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung: Sử dụng "Ly Bia Vàng" để đổi đồ trong cửa hàng.

Ngoài ra, mỗi khi treo ải sẽ có tỷ lệ nhận "Ly Bia Vàng"

Sự Kiện 4: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung: Nâng cấp "Trang Bị" tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 5: Đổi Lính Chì 6 Sao

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung: Đổi Lính Chì 6 Sao tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 6: Đăng Nhập 7 Ngày

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 7: Kim Tự Tháp One Piece

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung: Sử dụng 'Đảo Kho Báu" và "Nón Sengoku" để đổi thưởng

Sự Kiện 8: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 9: Truy Nã

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung: Chiêu mộ ra đúng tướng chỉ định sẽ nhận thêm thưởng

Sự Kiện 10: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 11: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 12: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 13: Nạp Liên Tục

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung: Mỗi ngày nạp tối thiểu 250 VIP EXP sẽ tích lũy điểm.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ tính 1 điểm tại sự kiện này, do sự kiện diễn ra 10h nến trước đó nếu thuyền trưởng đã nạp trước đó sẽ tính vào sự kiện cũ.

Sự kiện vẫn đủ 7 ngày để thuyền trưởng có thể tích đủ 7 điểm

Sự Kiện 14: Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 11.2.2022

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 18.2.2022

Nội dung:

Tin Tức 1: Cập Nhật Germa Kuma

Mô tả: Tăng cường toàn diện năng lực chiến đấu. Tăng khả năng tạo ấn và giới hạn phản sát thương của Ấn Đại Hùng
 -Skill1: Đại Hùng Chi Ấn
 Nộ: Gây sát thương (295%Công) 3 kẻ địch ít máu nhất. Tạo Ấn Đại Hùng lên bản thân và đồng đội cùng hàng trong 3 lượt.(Ấn Đại Hùng: Khi bị tấn công bằng đòn thường và nộ sẽ phản 100% sát thương vừa nhận vào 2 kẻ địch ít máu nhất, sát thương phản tối đa bằng 1500% công của Kuma. Ấn Đại Hùng không cộng dồn)


-Skill2: Bạo Chúa Máy
 Bị động: Tăng 80% Máu, 30% Công, 50% Hiệu ứng nhận hồi máu, 50 Nộ.


 -Skill3: Kinh Thánh Rửa Tội
Bị động: Khi đánh thường hồi bản thân 30% máu tối đa.


 -Skill4: Quả Đệm Thịt
 Bị động: Đầu mỗi hiệp đấu, có 50% cơ hội tạo Ấn Đại Hùng lên đồng đội hàng trước duy trì 1 lượt. Đồng thời tăng 50% giảm sát thương chia đều cho các đồng minh cùng hàng duy trì 1 lượt.