[SỰ KIỆN]: CẬP NHẬT SỰ KIỆN THÁNG.

17-12-2020

Xin chào các thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo những thay đổi trong sự kiện tháng mới gồm các hoạt động như sau:

SỰ KIỆN THÁNG - LUYỆN TẬP

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi thuyền trưởng hoàn thành mốc nào sẽ nhận phần thưởng mốc quà đó qua thư nhân vật

- Khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong mục sự kiện này sẽ nhận thêm phần quà " Hoàn thành tất cả"

- Đặc biệt mỗi mốc nhiệm vụ sẽ có thêm  "Điểm Sôi Nổi", nó là gì? Mời thuyền trưởng theo dõi tiếp bên dưới nhé

SỰ KIỆN THÁNG KHÁC

- Tất cả sự kiện tháng khác bao gồm

+ Luyện Hải Tặc

+ Chiến Trường

+ Marineford

+ Luyện Tập

Tất cả các sự kiện tháng trên - mỗi sự kiện tại mỗi mốc sẽ có thêm "Điểm Sôi Nổi"

"Điểm Sôi Nổi" sẽ được công thẳng vào sự kiện "Hoạt Động Tháng"

HOẠT ĐỘNG THÁNG

- Tổng quan: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi thu thập "Điểm Sôi Nổi" ở các sự kiện tháng, đạt mốc nào sẽ nhận phần thưởng của mốc đó.

- Phần thưởng gồm 2 phần: 

- Miễn phí: Chỉ việc thu thập đủ điểm sẽ nhận quà qua thư trong game.

- Kích hoạt (nhận ngay 500 VIP EXP): Khi thuyền trưởng kích hoạt sẽ nhận thêm các phần thưởng đang bị khóa khi đạt điểm yêu cầu.

(Thuyền trưởng có thể kích hoạt ngay trong game mệnh giá 129.000 hoặc kích hoạt tại trang pay.gosu.vn với 900 gosu)

 

- Trường hợp thuyền trưởng đã hoàn thành tất cả mốc điểm rồi mới kích hoạt thì vẫn sẽ nhận tất cả phần thường (khóa) trước đó qua thư nhân vật. 

Lưu ý:

- Mỗi tháng thuyền trưởng sẽ phải kích hoạt 1 lần

- "Điểm Sôi Nổi" sẽ được công thẳng vào sự kiện "Hoạt Động Tháng"