[SỰ KIỆN]: CHUỖI SỰ KIỆN TẾT SUM VẦY - LẦN 2.

11-02-2021

Xin chào các thuyền trưởng,

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện "Mừng Xuân Tân Sửu 2021 - Lần 2" gồm các sự kiện sau:

CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TRONG GAME

Sự Kiện 1: Ra Mắt Tướng Luffy Bounce Man

Thời gian bắt đầu: 12/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Chú ý: Thời gian áp dụng cho server: S1 đến S182

Những server từ S183 đến S188 mỗi khi mở máy chủ sẽ có 7 ngày tham gia sự kiện

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng khác nhau

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất quà ngày đó

- Phần quà bên mục kích hoạt sẽ nhận được khi thuyền trưởng kích hoạt

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và sẽ nhận tất cả quà của những ngày trước đó.

- Ngoài ra sẽ có 2 combo quà cực xịn đang chờ thuyền trưởng.

Sự Kiện 2: Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sử dụng vật phẩm [Thuốc Hoán Đổi] để đổi các món đồ trong cửa hàng.

- Mỗi món đồ sẽ có giới hạn đổi khác nhau.

Lưu ý:

- Trong cửa hàng sẽ có vật phẩm "Túi May Mắn Luffy BM" chỉ đổi duy nhất trong lần sự kiện tuần này

- Hạn mua mỗi nhóm sẽ có giới hạn khác nhau

Sự Kiện 3: Tích Tiêu Nhận Zoro N.W

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi thuyền trưởng tiêu Kim Cương sẽ được tính vào sự kiện

- Đạt mốc tiêu nào sẽ nhận phần thưởng mốc tiêu Kim Cương đó qua thư trong game

Sự Kiện 4: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hồi các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi: 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện Tướng

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

Sự Kiện 5: Rơi Ải Hoa Đào

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, treo ải và nhận thưởng ở rương AFK sẽ có xuất hiện thêm vật phẩm "Hoa Đào" mỗi khi tích lũy thời gian nhận thưởng.

- Thời gian tích lũy càng lâu thì sẽ càng nhận nhiều vật phẩm "Hoa Đào"

Lưu ý: Rương Ải AFK chỉ tích lũy tối đa 10 tiếng (không tích lũy thêm thưởng), cho nên thuyền trưởng cần nhận thưởng khi đạt đủ 10 tiếng tích lũy.

- Sử dụng vật phẩm "Hoa Đào" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng.

Lưu ý: Cửa hàng sẽ tồn tại thêm 1 ngày nữa để thuyền trưởng có thể đổi thưởng dễ dàng. Tuy nhiên ngày kéo dài sẽ không rơi thêm vật phẩm "Hoa Đào" ở rương treo ải AFK

Sự Kiện 6: Tích Lũy Vip Exp Nhận Luffy BM

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 7: Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập nhận 100x [Hoa Đào] và 1x [Rương Bao Lì Xì]

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

Sự Kiện 8: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Số vòng: 4 vòng - 150 Điểm/ Vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Mốc Thưởng mốc
10 30 mảnh tướng thông minh 4 sao
30 mảnh tướng minh mẫn 4 sao
5 Pháo
5 Câu Đối
10 Lì Xì
50 Hoa Mai
200 Hoa Đào
5 Điểm Nhân Phẩm
20 50 Mảnh Tướng S Ngẫu Nhiên
10 Pháo
5 Câu Đối
10 Lì Xì
50 Hoa Mai
200 Hoa Đào
10 Điểm Nhân Phẩm
30 50 Mảnh Tướng S Ngẫu Nhiên
10 Pháo
5 Câu Đối
15 Lì Xì
50 Hoa Mai
200 Hoa Đào
10 Điểm Nhân Phẩm
40 50 Mảnh Kumandori
25 Pháo
10 Câu Đối
15 Lì Xì
50 Hoa Mai
200 Hoa Đào
15 Điểm Nhân Phẩm
50 50 Mảnh Hordy
25 Pháo
10 Câu Đối
15 Lì Xì
50 Hoa Mai
200 Hoa Đào
15 Điểm Nhân Phẩm
60 Hero SS ngẫu nhiên L1 = 50 Mảnh
35 Pháo
10 Câu Đối
20 Lì Xì
50 Hoa Mai
200 Hoa Đào
20 Điểm Nhân Phẩm
80 Hero SS ngẫu nhiên L2 = 50 Mảnh
15 Trái Ác Quỷ
40 Pháo
10 Câu Đối
25 Lì Xì
100 Hoa Mai
200 Hoa Đào
30 Điểm Nhân Phẩm
150 Tướng Luffy BM
50 Pháo
20 Câu Đối
40 Lì Xì
100 Hoa Mai
200 Hoa Đào
45 Điểm Nhân Phẩm

 

Lưu ý:

- Vật phẩm" Điểm Nhân Phẩm" sẽ cộng trực tiếp điểm vào sự kiện "Thu Thập Nhân Phẩm"

- Vật phẩm cho sự kiện Tết chỉ có tác dụng cho đến khi hết sự kiện Tết.

- Vật phẩm "Hoa Đào" chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện tuần rơi ải này

Sự Kiện 9: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Số vòng: 4 vòng

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Mốc Thưởng mốc
25 1 Thùng Bia
2 Xu vòng quay siêu cấp
25 Pháo
5 Cậu Đối
5 Lì Xì
40 Hoa Mai
150 Hoa Đào
10 Điểm Nhân Phẩm
50 2 Thùng Bia
4 Xu Vòng Quay Siêu Cấp
25 Pháo
5 Câu Đối
10 Lì Xì
40 Hoa Mai
150 Hoa Đào
15 Điểm Nhân Phẩm
100 4 Thùng Bia
8 Xu vòng quay siêu cấp
Hero Đại Hải Tặc
50 Pháo
10 Câu Đối
20 Lì Xì
70 Hoa Mai
150 Hoa Đào
25 Điểm Nhân Phẩm
200 Hero SS ngẫu nhiên L1 - hệ thường
5 Trái Ác Quỷ
3 Đá Chuyển Sinh
100 Pháo
20 Câu Đối
35 Lì Xì
100 Hoa Mai
250 Hoa Đào
50 Điểm Nhân Phẩm

Lưu ý:

- Vật phẩm" Điểm Nhân Phẩm" sẽ cộng trực tiếp điểm vào sự kiện "Thu Thập Nhân Phẩm"

- Vật phẩm cho sự kiện Tết chỉ có tác dụng cho đến khi hết sự kiện Tết.

- Vật phẩm "Hoa Đào" chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện tuần rơi ải này

Sự Kiện 10: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Số vòng: 4 vòng

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Mốc Thưởng mốc
20 2 Xu Vòng Quay Siêu Cấp
20 Pháo
2 Câu Đối
5 Lì Xì
30 Hoa Mai
100 Hoa Đào
5 Điểm Nhân Phẩm
50 2 Thùng Bia
25 Pháo
3 Câu Đối
5 Lì Xì
30 Hoa Mai
100 Hoa Đào
5 Điểm Nhân Phẩm
100 2 Thùng Bia
2 Xu vòng quay siêu cấp
30 Pháo
5 Câu Đối
5 Lì Xì
40 Hoa Mai
100 Hoa Đào
10 Điểm Nhân Phẩm
200 4 Thùng bia
4 Xu vòng quay siêu cấp
50 Mảnh Tướng S Ngẫu Nhiên
35 Pháo
5 Câu Đối
10 Lì Xì
40 Hoa Mai
100 Hoa Đào
10 Điểm Nhân Phẩm
300 6 Thùng bia
6 Xu vòng quay siêu cấp
40 Pháo
5 Câu Đối
15 Lì Xì
40 Hoa Mai
100 Hoa Đào
20 Điểm Nhân Phẩm
400 6 Thùng bia
5 Trái Ác Quỷ
Hero Đại Hải Tặc
50 Pháo
20 Câu Đối
30 Lì Xì
70 Hoa Mai
200 Hoa Đào
50 Điểm Nhân Phẩm

Lưu ý:

- Vật phẩm" Điểm Nhân Phẩm" sẽ cộng trực tiếp điểm vào sự kiện "Thu Thập Nhân Phẩm"

- Vật phẩm cho sự kiện Tết chỉ có tác dụng cho đến khi hết sự kiện Tết.

- Vật phẩm "Hoa Đào" chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện tuần rơi ải này

Sự Kiện 11: Truy Nã Luffy BM

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Số vòng; 3 vòng

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng Thùng Bia chiêu mộ chính xác ra tướng theo yêu cầu của sự kiện sẽ nhận thêm phần quà may mắn.

- Mỗi thuyền viên sẽ chỉ có 3 lần nhận phần thưởng may mắn tương ứng (giới hạn 3 lần)

Lưu ý:

- Chỉ được nhận phần thưởng may mắn khi chiêu mộ thuyền viên từ Thùng Bia ( tính năng chiêu mộ đặc biệt).

- Nguồn khác kiếm ra tướng như: Ghép mảnh, mở mảnh random sẽ không được tính

Sự Kiện 12: Thức Tỉnh Luffy BM

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi thuyền trưởng nâng thuyền viên Luffy BM đạt số sao chỉ định theo sự kiện đưa ra sẽ nhận thêm phần thưởng giá trị.

- Nếu thuyền trưởng đổi từ tướng khác sang Luffy BM thì vẫn sẽ tính vào sự kiện.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật 

Sự Kiện 13: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu: 12/00/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 18/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào có thể

- Sự kiện chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày nên thuyền trưởng sắp xếp tham gia sự kiện hợp lý nhất nhé.

- Điểm Nhân Phẩm nhận tại các mốc sự kiện sẽ được cộng thẳng vào sự kiện.

Sự Kiện 14: Gói Quà X2 Exp Vip và x2 Kim Cương

Thời gian bắt đầu 12/02/2021 lúc 00:00:

Thời gian kết thúc: 12/02/2021 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

Gói quà Tết ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất 1 ngày 12/2/2021, trong thời gian này sẽ có nhiều gói quà hấp dẫn đã được x2 Kim Cương và x2 Vip Exp sẵn trong mỗi combo gói quà

- Mỗi gói quà sẽ có hạn mua và sau khi mua sẽ gửi thẳng vào hộp thư nhận vật.

- Vật phẩm "Hoa Đào" chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện tuần rơi ải này