[SỰ KIỆN]: CỎ MAY MẮN THÁNG 12.

07-12-2020

Xin chào thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện tuần mới mang tên: "CỎ MAY MẮN CUỐI NĂM" 

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Số vòng: 4 vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Mỗi mốc thưởng sẽ có thêm items [KẸO] & [MÔ HÌNH GOING MERRY] 

- Các items này sẽ sử dụng trong các sự kiện liên quan.

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Số vòng: 4 vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Mỗi mốc thưởng sẽ có thêm items [KẸO] & [MÔ HÌNH GOING MERRY] 

- Các items này sẽ sử dụng trong các sự kiện liên quan.

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Số vòng: 4 vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Mỗi mốc thưởng sẽ có thêm items [KẸO] & [MÔ HÌNH GOING MERRY] 

- Các items này sẽ sử dụng trong các sự kiện liên quan.

Sự Kiện 4: Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Quà

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập nhận 100x [MÔ HÌNH GOING MERRY]

- Sử dụng [MÔ HÌNH GOING MERRY] để đổi vật phẩm trong cửa hàng liên quan.

Sự Kiện 5: Shop Đổi Going Merry

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng trong thám hiểm mỗi giờ sẽ có thêm vật phẩm [MÔ HÌNH GOING MERRY] 

- Vật phẩm này chỉ có giá trị khi Shop Đổi Going Merry còn tồn tại.

Lưu ý:

- Sau khi kết thúc sự kiện, shop đổi sẽ vẫn kéo dài thêm 1 ngày để thuyền trưởng đổi vật phẩm

- Trong ngày kéo dài thì thuyền trưởng không nhận thêm phần quà [MÔ HÌNH GOING MERRY] từ đăng nhập mỗi ngày & thám hiểm.

Sự Kiện 6: Shop Đổi Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng dùng vật phẩm [Cỏ 4 Lá] để đổi phần thưởng trong cửa hàng này.

- Vật phẩm [Cỏ 4 Lá] thuyền trưởng có thể tích cho sự kiện lần sau khi sự kiện xuất hiện lại.

- [Cỏ 4 Lá] kiếm được thông qua sử dụng vật phẩm [Xu Vòng Quay]

Sự Kiện 7: Kho Báu Huyền Thoại 

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng sử dụng [Kim Cương] để mua các vật phẩm ưu đãi giá trị.

- Tất cả mốc mua đều hạn mua là 1

- Sau khi mua xong thì vật phẩm chuyển thẳng vào túi nhân vật trong game

Sự Kiện 8: Đổi Thuyền Viên

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng có thể đổi các thuyền viên mà sự kiện đưa ra.

- Mỗi thuyền viên chỉ được đổi 1 lần & có điều kiện đổi khác nhau.

- Đổi thuyền viên trong sự kiện yêu cầu thêm vật phẩm [KẸO], kiếm được từ Sự Kiện 1 - 2 - 3

- [KẸO] thuyền trưởng có thể lưu trữ cho những lần sự kiện sau. 

-Sau khi đổi thì thuyền viên & phần thưởng đi kèm sẽ chuyển thẳng vào túi nhân vật.

Sự Kiện 9: Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi thuyền trưởng phát sinh thêm VIP EXP sẽ được tính vào sự kiện.

- Đạt mốc VIP EXP nào sẽ nhận phần quà mốc đó tại thư nhân vật

 

Sự Kiện 10: Gói Ưu Đãi Chiêu Mộ

Thời gian bắt đầu: 09/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 15/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Chào mừng sự kiện [Cỏ 4 Lá], Nami gửi đến tất cả thuyền trưởng gói ưu đãi chiêu mộ cực kỳ hấp dẫn

- Mỗi gói sẽ có hạn mua khác nhau và sau khi mua sẽ nhận thưởng trong thư nhân vật