[SỰ KIỆN]: ĐẶC BIỆT MỪNG ZORO N.W.

30-11-2020

Xin chào thuyển trưởng,

 

Những sự kiện đặc biệt chào mừng Zoro N.W, gồm các sự kiện sau:

Sự Kiện 1: Đăng Nhập - Kích Hoạt Nhận Zoro N.W

Thời gian bắt đầu: 02/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 08/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng 1: S1 đến S110

Server áp dụng 2: S111 đến S116 mỗi khi mở server sẽ đếm ngược 7 ngày sự kiện

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng khác nhau

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất quà ngày đó

- Phần quà bên mục kích hoạt sẽ nhận được khi thuyền trưởng kích hoạt

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và sẽ nhận tất cả quà của những ngày trước đó.

- Ngoài ra sẽ có 2 combo quà cực xịn đang chờ thuyền trưởng.

Lưu ý:

- Sự kiện có kèm theo 2 gói mua hấp dẫn ưu đãi, mỗi gói đều có kèm theo vật phẩm [Huy Hiệu Boss Vàng]

- Vật phẩm này dùng để đánh Boss Morgan

- Khi hết sự kiện thì vật phẩm sẽ mất tác dụng

Sự Kiện 2: Gói Zoro N.W x2 VIP EXP

Thời gian bắt đầu: 02/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 08/12/2020 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có các gói vật phẩm ưu đãi hấp dẫn.

- Mỗi gói trong sự kiện này đều đã được X2 VIP EXP

Lưu ý:

- VIP EXP X2 chỉ tính khi mua trong gói sự kiện này, các gói khác sẽ KHÔNG X2 VIP EXP. (VIP EXP đã được hiển thị x2 sẵn)

- Hạn mua mỗi gói là khác nhau

Sự Kiện 3: Ưu Đãi Thùng Bia

Thời gian bắt đầu: 02/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 08/12/2020 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi gói ưu đãi Thùng Bia sẽ kèm theo vật phẩm [Huy Hiệu Boss Vàng]

- Vật phẩm này dùng để tham gia sự kiện Đánh Boss Morgan

- Khi hết sự kiện thì vật phẩm này sẽ mất tác dụng

Sự Kiện 4: Ưu Đãi Cốc Bia Vàng

Thời gian bắt đầu: 02/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 08/12/2020 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi gói ưu đãi Thùng Bia sẽ kèm theo vật phẩm [Huy Hiệu Boss Vàng]

- Vật phẩm này dùng để tham gia sự kiện Đánh Boss Morgan

- Khi hết sự kiện thì vật phẩm này sẽ mất tác dụng

Sự Kiện 5: Qũy Trưởng Thành VIP

Thời gian bắt đầu: 02/12/2020 lúc 00:00

Server: Áp dụng toàn bộ server

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi thuyển trưởng kích hoạt Qũy Trưởng Thành VIP sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn khi đạt level chỉ định.

- Ngoài ra bên mục quà [Toàn Server] khi toàn server chung tay kích hoạt đạt mốc người kích hoạt sẽ nhận thêm quà đó.

Lưu ý:

- Chỉ có thuyền trưởng đã kích hoạt Qũy Trưởng Thành VIP mới nhận được quà bên mục [Toàn Server] khi đạt người mua (kích hoạt) chỉ định.

- Mốc toàn server: sẽ tính tổng người chơi đã kích hoạt tại tất cả server đang hoạt động (toàn bộ game)