[SỰ KIỆN]: ĐẠI CHIẾN TÂN THẾ GIỚI.

16-11-2020

Xin chào thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện Đại Chiến Tân Thế Giới gồm các sự kiện sau:

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Mỗi mốc sẽ có thêm phần thưởng [KẸO]

- [KẸO] sẽ dùng cho sự kiện Đổi Thuyền Viên

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Mỗi mốc sẽ có thêm phần thưởng [KẸO]

- [KẸO] sẽ dùng cho sự kiện Đổi Thuyền Viên

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Mỗi mốc sẽ có thêm phần thưởng [KẸO]

- [KẸO] sẽ dùng cho sự kiện Đổi Thuyền Viên

Sự Kiện 4: Đổi Thuyền Viên

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có 1 số tướng được cho phép quy đổi

- Quy đổi cần 1 vật phẩm đặc biệt "KẸO" - kiếm được thông qua các sự kiện khác

Lưu ý: [KẸO] không sử dụng đợt này vẫn tích lũy dùng cho lần sau được. 

Sự Kiện 5: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hội các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện Tướng

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

Sự Kiện 6: Đăng Nhập Mỗi Ngày

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập vào game sẽ nhận phần thưởng

"Cốc Bia Vàng x1"

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

- Phần quà đăng nhập sẽ gửi qua thư nhân vật

Sự Kiện 7: Tích Tiêu Nhận Law

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng Kim Cương thì sẽ kiện sẽ tích lũy số Kim Cương đã sử dụng.

- Đạt mốc nào sẽ nhận vật phẩm đó qua thư trong game

Sự Kiện 8: Tích Lũy Vip Exp Nhận Tướng Hiếm

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Lưu ý:

- Những thuyền trưởng lần đầu tiên nạp Kim Cương sẽ được x2 VIP EXP vào sự kiện tích lũy này. 

- Vip Exp x2 chỉ được tính vào sự kiện, KHÔNG tính vào thanh exp nhân vật. 

- Vip Exp kiếm từ nhiệm vụ hàng ngày vẫn được tính vào sự kiện này

Thông Báo Khác

Cập nhật tướng Sanji N.W vào vật phẩm sau:

Sanji N.W

Mảnh Tướng SS - Bền Bĩ
Mảnh Tướng Bền Bĩ 5 sao
Mảnh Tướng Đại Hải Tặc
1000 Điểm Đại Hải Tặc
Mảnh Tướng SS Tùy Chọn L1

Thời gian áp dụng: 18/11/2020 lúc 00:00