[SỰ KIỆN] ĐÊM TRĂNG TRÒN.

27-09-2020

Xin chào các thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện mừng Trung Thu mang tên "Đêm Trăng Tròn" gồm các sự kiện sau:

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 30/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 06/10/2020 lúc 23:59 

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng vật phẩm "Cốc Bia Vàng", "Lượt Miễn Phi", "Kim Cương" chiêu mộ tại tính năng Đại Hải Tặc sẽ được tích lũy điểm 

+ 1 "Cốc Bia Vàng" = 1 điểm - 10 "Cốc Bia Vàng" = 10 điểm

+ 250 Kim Cương = 1 điểm - 2200 Kim Cương = 10 điểm

+ Lượt miễn phí = 1 điểm

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật trong game

- Sự kiện có tối đa 2 vòng tương ứng với 2 lần phần thưởng cao nhất. 

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 30/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 06/10/2020 lúc 23:59 

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng vật phẩm "Thùng Bia" chiêu mộ tại tính năng Đặc Biệt sẽ được tích lũy điểm 

+ 1 "Thùng Bia" = 1 điểm - 10 "Thùng Bia" = 10 điểm

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật trong game

- Sự kiện có tối đa 2 vòng tương ứng với 2 lần phần thưởng cao nhất. 

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 30/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 06/10/2020 lúc 23:59 

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng vật phẩm "Xu Vòng Quay" chiêu mộ tại tính năng Xu Vòng Quay Thường sẽ được tích lũy điểm 

+ 1 "TXu Vòng Quay" = 1 điểm - 8 "Xu Vòng Quay" = 10 điểm

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật trong game

- Sự kiện có tối đa 2 vòng tương ứng với 2 lần phần thưởng cao nhất. 

LƯU Ý:

- Những sự kiện trên các mốc phần thưởng sẽ bao gồm thêm vật phẩm đặc biệt cho tuần sự kiện diễn ra gồm: 

+ Bánh Dẻo: Sử dụng cho sự kiện Trung Thu 

+ Kẹo: Sử dụng cho sự kiện Đổi Tướng

- Kẹo: Có thể tích lũy và dùng vào những lần sự kiện sau

- Bánh Dẻo: Chỉ có tác dụng trong tuần triển ra sự kiện Trung Thu

Sự Kiện 4: Đêm Trăng Tròn

Thời gian bắt đầu: 30/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 06/10/2020 lúc 23:59 

Server áp dụng với thời gian trên: S1 đến S46

Những server từ S47 đến S53 sẽ được tính thời gian sự kiện vào ngày mở server và đếm ngược 7 ngày kết thúc sự kiện.

QUÀ TRĂNG TRÒN 

- Trong thời gian 7 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày thuyền trưởng vào sự kiện và điểm danh sẽ nhận phần thưởng ngày đó

- Nếu thuyền trưởng bỏ xót ngày nào thì sẽ mất 1 ngày quà đó

- Tổng nhận tối đa 10 Bánh Dẻo

ĐẢO BÓNG ĐÊM / ĐẢO RỰC RỠ

- Tại mục sự kiện này sẽ có 2 hòn đảo gồm : Đảo Bóng Đêm & Đảo Rực Rỡ 

- Mỗi hòn đảo sẽ có tối đa 50 lượt di chuyển & mỗi lần di chuyển sẽ tốn 1 x Bánh Dẻo 

- Mỗi lần sử dụng 1x Bánh Dẻo = 1 lần di chuyển sẽ nhận ngay Beli 2h x1

- Bánh Dẻo: Kiếm được thông qua các sự kiện 

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Xu Vòng Quay

+ Hải Hồn

+ Đăng nhập mỗi ngày tặng quà

+ Gói ưu đãi sự kiện Trung Thu 

- Tổng tối đa cần 100 Bánh Dẻo để di chuyển hết 2 hòn đảo

- Di chuyển tới mốc nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng của hòm rương báo tại mỗi bản đồ Hòn Đảo đó.

- Phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào túi nhân vật trong game

GÓI ƯU ĐÃI TRUNG THU

- Tại mục số 3 sự kiện sẽ có 2 gói ưu đãi Trung Thu mà Nami mang tới cho các thuyển trưởng cực kỳ ưu đãi. 

-  Hạn mua mỗi gói là 1 lần duy nhất, thuyền trưởng đừng bỏ qua cơ hội này nhé. 

Sự Kiện 5: Đổi Thuyền Viên

Thời gian bắt đầu: 30/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 06/10/2020 lúc 23:59 

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có các thuyền viên mà thuyền trưởng có thể quy đổi.

- Mỗi thuyền viên sẽ có yêu cầu đổi khác nhau & hạn đổi mỗi hệ thuyền viên là 1 lần

- Để đổi tướng cần thêm vật phẩm đặc biệt "Kẹo" 

- "Kẹo" có thể kiếm thông qua các sự kiện đã nêu trên & có thể tích lũy dùng cho lần sau vào sự kiện Đổi Tướng. 

Sự Kiện 6: Đăng Nhập Nhận Quà

Thời gian bắt đầu: 30/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 06/10/2020 lúc 23:59 

Nội dung:

- Mỗi ngày đăng nhập vào game, thuyền trưởng sẽ nhận thêm 1 phần thưởng " Thùng Bia" 

- Tổng tối đa 7 ngày thì thuyền trưởng nhận 7x "Thùng Bia"

- Thưởng sẽ nhận ở hòm thư nhân vật trong game 

Sự Kiện 7: Rương Trung Thu 

Thời gian bắt đầu: 30/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 06/10/2020 lúc 23:59 

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ xuất hiện Rương Trung Thu & bán những vật phẩm cực kỳ xịn xò với giá ưu đãi, 

- Mỗi vật phẩm chỉ mua được 1 lần duy nhất

Sự Kiện 8: Hồn Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 30/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 06/10/2020 lúc 23:59 

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có cửa hàng Hải Hồn xuất hiện bán những vật phẩm giá thị. 

- Để mua được trong cửa hàng này thuyền trưởng cần có vật phẩm "Hồn Hải Tặc"

- "Hồn Hải Tặc" kiếm thông qua việc huyết tế nhân vật & các sự kiện khác

Sự Kiện 9: Tích Lũy VIP EXP

Thời gian bắt đầu: 30/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 06/10/2020 lúc 23:59 

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi mua các gói ưu đãi sẽ được tích lũy VIP EXP vào sự kiện

- Đạt mốc nhất định sẽ nhận thêm quà mốc thưởng đó. 

Sự Kiện 10: Nạp Liên Tục

Thời gian bắt đầu: 30/9/2020 lúc 00:00

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp tối thiểu 100 Kim Cương sẽ nhận phần quà cực HOT

- Lưu ý: Chỉ tính khi thuyền trưởng chỉ nạp mỗi Kim Cương, KHÔNG tính khi nạp các gói ưu đãi.