[SỰ KIỆN]: HAKI BÁ VƯƠNG.

12-01-2021

Xin chào thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện mang tên "Haki Bá Vương" gồm các chuỗi sự kiện sau:

Sự Kiện 1: Haki Bá Vương

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, treo ải và nhận thưởng ở rương AFK sẽ có xuất hiện thêm vật phẩm "Haki Bá Vương" mỗi khi tích lũy thời gian nhận thưởng.

- Thời gian tích lũy càng lâu thì sẽ càng nhận nhiều vật phẩm "Haki Bá Vương"

Lưu ý: Rương Ải AFK chỉ tích lũy tối đa 10 tiếng (không tích lũy thêm thưởng), cho nên thuyền trưởng cần nhận thưởng khi đạt đủ 10 tiếng tích lũy.

- Sử dụng vật phẩm "Haki Bá Vương" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng.

Lưu ý: Cửa hàng sẽ tồn tại thêm 1 ngày nữa để thuyền trưởng có thể đổi thưởng dễ dàng. Tuy nhiên ngày kéo dài sẽ không rơi thêm vật phẩm "Haki Bá Vương" ở rương treo ải AFK

Sự Kiện 2: Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Sự kiện này thuyền trưởng cần sử dụng vật phẩm "Cỏ 4 Lá" để đổi các phần thưởng giá trị.

- Vật phẩm" Cỏ 4 Lá" thuyền trưởng có thể kiếm thông qua việc sử dụng "Xu Vòng Quay" hoặc tham gia các sự kiện khác.

 

Sự Kiện 3: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hồi các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi: 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện Tướng

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

Sự Kiện 4: Tích Tiêu Nhận Carrot

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi thuyền trưởng tiêu Kim Cương sẽ được tính vào sự kiện

- Đạt mốc tiêu nào sẽ nhận phần thưởng mốc tiêu Kim Cương đó qua thư trong game

Sự Kiện 5: Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập nhận 100x [Haki Bá Vương]

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

Sự Kiện 6: Nhân Đôi Hoạt Động

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:
+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung

Sự Kiện 7: Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 8: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Số vòng: 4 vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý: Mỗi mốc thưởng sẽ có thêm vật phẩm "Haki Bá Vương"

Sự Kiện 9: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Số vòng: 4 vòng - 80 Điểm /Vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý: Mỗi mốc thưởng sẽ có thêm vật phẩm "Haki Bá Vương"

Sự Kiện 10: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 15/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/01/2021 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Số vòng: 4 vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý: Mỗi mốc thưởng sẽ có thêm vật phẩm "Haki Bá Vương"