[SỰ KIỆN]: HAPPY NEW YEAR.

29-12-2020

Xin chào tất cả thuyền trưởng,

CHUỖI SỰ KIỆN HAPPY NEW YEAR

Sự Kiện 1: Happy New Year

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/01/2021 lúc 23:59 

Server áp dụng với thời gian trên: S1 đến S140

Những server từ S141 đến S146 sẽ được tính thời gian sự kiện vào ngày mở server và đếm ngược 7 ngày kết thúc sự kiện.

Nội dung sự kiện:

QUÀ HAPPY NEW YEAR

- Trong thời gian 7 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày thuyền trưởng vào sự kiện và điểm danh sẽ nhận phần thưởng ngày đó

- Nếu thuyền trưởng KHÔNG đăng nhập ngày nào thì sẽ mất chậm 1 ngày quà đó và mất đi cơ hội nhận đầy đủ quà của 7 ngày

- Tổng nhận tối đa 10 Nước Ngọt

ĐẢO BÓNG ĐÊM & ĐẢO RỰC RỠ

- Tại mục sự kiện này sẽ có 2 hòn đảo gồm : Đảo Bóng Đêm & Đảo Rực Rỡ 

- Mỗi hòn đảo sẽ có tối đa 50 lượt di chuyển & mỗi lần di chuyển sẽ tốn 1 x Nước Ngọt

- Mỗi lần sử dụng 1x Nước Ngọt = 1 lần di chuyển sẽ nhận ngay Beli 2h x1

- Nước Ngọt: Kiếm được thông qua các sự kiện 

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Xu Vòng Quay

+ Đăng nhập mỗi ngày tặng quà

+ Gói ưu đãi sự kiện Happy New Year

- Tổng tối đa cần 100 Nước Ngọt để di chuyển hết 2 hòn đảo

- Di chuyển tới mốc nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng của hòm rương báo tại mỗi bản đồ Hòn Đảo đó.

- Phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào túi nhân vật trong game

GÓI ƯU ĐÃI HAPPY NEW YEAR

- Tại mục số 3 sự kiện sẽ có 2 gói ưu đãi Happy New Year mà Nami mang tới cho các thuyển trưởng cực kỳ ưu đãi. 

-  Hạn mua mỗi gói là 1 lần duy nhất, thuyền trưởng đừng bỏ qua cơ hội này nhé. 

Sự Kiện 2: Thu Thập Nhân Phẩm Đầu Năm

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/01/2021 lúc 23:59 

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào có thể

- Sự kiện chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày nên thuyền trưởng sắp xếp tham gia sự kiện hợp lý nhất nhé.

- Điểm Nhân Phẩm nhận tại các mốc sự kiện sẽ được cộng thẳng vào sự kiện.

Sự Kiện 3: Cửa Hàng Kim Cương Giảm Giá 20%

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/01/2021 lúc 23:59 

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng có thể mua các vật phẩm giá trị (đã được giảm 20% tổng giá tri) thông qua sự kiện này.

- Mỗi món đồ sẽ có giới hạn mua khác nhau nên thuyền trưởng lưu ý nhé.

Sự Kiện 4: Quỹ Đậu Thần

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Nội dung sự kiện:

- Sau khi sự kiện bắt đầu, thuyền trưởng tham gia tính năng [ĐẬU THẦN ĐƠN] đạt mốc tầng nào sẽ nhận nhiều phần thưởng giá trị.

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi tham gia tính năng leo Đậu Thần Đơn đạt tầng nào sẽ nhận thưởng mốc sự kiện tương ứng.

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào có thể và nhận đầy đủ quà bên mục khóa khi đã đạt mốc tương ứng.

- Tầng đậu thần sẽ được đồng bộ vói sự kiện khi chạy.

Sự Kiện 5: Quỹ Chiến Hạm

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Nội dung sự kiện:

- Quỹ gồm 2 phần thưởng chính: Phần thưởng cá nhân và Phần thưởng toàn server

Phần thưởng cá nhân: Sau khi kích hoạt sẽ nhận ngay 2000 VIP EXP và nhận phần quà giá trị (yêu cầu đạt cấp 70).

Nếu chưa đạt cấp 70 mà đã kích hoạt thì vẫn sẽ nhận được quà khi lên level 70 sau đó.

Phần thưởng toàn server:

+ Mỗi thuyền trưởng khi kích hoạt sẽ tính 1 lượt mua và góp phần vào mốc toàn server chung tay kích hoạt.

+ Phần quà toàn server chỉ có thể nhận khi thuyền trưởng đã kích hoạt gói này.

Lưu ý:

- Toàn server là tính tất cả máy chủ đang hoạt động tại game.

- Phần thưởng sẽ gửi vào thư nhân vật sau khi đạt mốc.

Sự Kiện 6: Quỹ Đặc Thù

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Nội dung sự kiện:

- Quỹ gồm 2 phần thưởng chính: Phần thưởng cá nhân và Phần thưởng toàn server

Phần thưởng cá nhân: Sau khi kích hoạt sẽ nhận ngay 2000 VIP EXP và nhận phần quà giá trị (yêu cầu đạt cấp 1).

Phần thưởng toàn server:

+ Mỗi thuyền trưởng khi kích hoạt sẽ được tính 1 lượt mua và góp phần vào mốc toàn server chung tay kích hoạt.

+ Phần quà toàn server chỉ có thể nhận khi thuyền trưởng đã kích hoạt gói này.

Lưu ý:

- Toàn server là tính tất cả máy chủ đang hoạt động tại game.

- Phần thưởng sẽ gửi vào thư nhân vật sau khi đạt mốc.

Sự Kiện 7: Tích Lũy VIP EXP Nhận Zoro N.W

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/01/2021 lúc 23:59 

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 8: Tích Tiêu Kim Cương Nhận Usopp N.W

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/01/2021 lúc 23:59 

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi thuyền trưởng tiêu Kim Cương sẽ được tính vào sự kiện

- Đạt mốc tiêu nào sẽ nhận phần thưởng mốc tiêu Kim Cương đó qua thư trong game

Sự Kiện 9: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/01/2021 lúc 23:59 

Số vòng: 4 vòng

Mốc tối đa mỗi vòng: 150 điểm = 150 lần chiêu mộ

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý: Sự kiện lần này có kèm theo vật phẩm "Nước Ngọt" và "Điểm Nhân Phẩm" chỉ có tác dụng trong thời gian diễn ra sự kiện liên quan với vật phẩm đó.

Sự Kiện 10: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/01/2021 lúc 23:59 

Số vòng: 4 vòng

Mốc tối đa mỗi vòng: 200 điểm = 200 lần chiêu mộ

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý: Sự kiện lần này có kèm theo vật phẩm "Nước Ngọt" và "Điểm Nhân Phẩm" chỉ có tác dụng trong thời gian diễn ra sự kiện liên quan với vật phẩm đó.

Sự Kiện 11: Xu Vòng Quay Thường

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/01/2021 lúc 23:59 

Số vòng: 4 vòng

Mốc tối đa mỗi vòng: 400 điểm = 400 lần quay xu vòng quay thường

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý: Sự kiện lần này có kèm theo vật phẩm "Nước Ngọt" và "Điểm Nhân Phẩm" chỉ có tác dụng trong thời gian diễn ra sự kiện liên quan với vật phẩm đó.

Sự Kiện 12: Đăng Nhập Mỗi Ngày Tặng Quà

Thời gian bắt đầu: 01/01/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/01/2021 lúc 23:59 

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận phần thưởng "Thùng Bia x1"

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần quà ngày đó.

Cập Nhật Mới

Bổ Sung Zoro N.W

Thuyền viên Zoro N.W sẽ được bổ sung trong các vật phẩm sau:

 

Mảnh Tướng SS - Minh mẫn

Mảnh Tướng Thông Minh 5 sao

Mảnh Tướng SS Tùy Chọn L2

Thời gian áp dụng chính thức: 01/01/2021 lúc 00:00

Lưu ý: Chiêu Mộ Đặc Biệt & Tỉ lệ mở mảnh SS L1 & L2 đã có tỉ lệ ra tướng lúc ra mắt Zoro N.W.

Mở Khóa Tướng 14 Sao

Mở khóa lúc 10:00 mỗi ngày

  1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1
Mở khóa 14 sao S1-S100 S101-S104 S105-S108     S109-S112  

Làm Mới Cửa Hàng Tuần

Thời gian cửa hàng TUẦN làm mới món đồ bán: 01/01/2021 lúc 00:00

VIP EXP VẬT PHẨM 1 VẬT PHẨM 2 VẬT PHẨM 3 HẠN MUA
250 Beli 72h Thùng Bia x1 Thư nhiệm vụ khó 1
500 Đan exp 72h x2 Thùng Bia x2 Thư nhiệm vụ khó 1
1000 Beli 72h x2 Thùng Bia x4 Thư nhiệm vụ khó 1
2000 50 Mảnh Tướng 5 sao Đá x 1000 Thư nhiệm vụ khó 1
5000 50 Mảnh Đại Hải Tặc Kim Loại 5000 Thư nhiệm vụ khó x 2 1
7000 Bụi Ma Thuật 50000 Giấy Sinh Mệnh x 50000 Thư nhiệm vụ khó x 2 1
10000 Gỗ 40000 Huy Hiệu Hạm Đội x 50000 Thư nhiệm vụ khó x 2 1