[Sự Kiện]: Huyền Thoại Hải Trình.

29-09-2021

Sự Kiện 1: Shop Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Cỏ 4 Lá" để mua các vật phẩm trong shop

Sự Kiện 2: Shop Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Thuốc Hoán Đổi" để mua các vật phẩm trong shop

Sự Kiện 3: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Nâng cấp trang bị tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 4: Đổi Tướng Rank SS

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng Kẹo để đổi tướng tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 5: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hồi các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi: 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện Tướng

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

Sự Kiện 6: Đăng Nhập 7 Ngày

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 7: Thám Hiểm One Piece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng vật phẩm "Đồng Hồ OnePiece" để di chuyển thuyền của Luffy đến các mốc thưởng

- Vật phẩm "Đồng Hồ OnePiece" kiếm tại các mốc sự kiện và gói nạp

Lưu ý: Phần thưởng gửi trực tiếp vào túi nhân vật

Sự Kiện 8: Lễ Hội One Piece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng vật phẩm [Thịt] - [Nón Marine] - [Dây Chuyền Ace] - [Ốc Sên Truyyền Tin] để tham gia sự kiện

- Lưu ý: Khi hết sự kiện sẽ thu hồi các vật phẩm sự kiện này

Sự Kiện 9: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 10: Chiến Trường (4 vòng)

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Tham gia chiến trường [Đơn Đấu] để tích điểm sự kiện

Sự Kiện 11: Đua Top Tích Tiêu

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi tiêu Kim Cương sẽ được tính điểm vào sự kiện

1 Kim Cương Tiêu Thụ = 1 Điểm

Cuối sự kiện sẽ phát quà dựa vào BXH Sự Kiện

Sự Kiện 12: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 13: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 14: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiên 15: Nạp Liên Tiếp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 01/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 07/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Cập nhật 1: Bổ sung Luffy Snake Man vào quyển Tùy Chọn L2