[SỰ KIỆN] Jesus Burgess.

21-09-2020

Xin chào tất cả thuyền trưởng,

 

Bản tin sự kiện tuần mới chào đón thành viên mới "Burgess" cũng như mừng 1 tháng ra mắt game thành công, Nami xin công bố chuỗi sự kiện tuần mới như sau:

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 23/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 29/09/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 23/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 29/09/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 23/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 29/09/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 4: Quà Đăng Nhập

Thời gian bắt đầu: 23/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 29/09/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng "Cốc Bia Vàng x1"

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

- Phần quà đăng nhập sẽ gửi qua thư nhân vật

Sự Kiện 5: Triệu Tập Thuyền Viên

Thời gian bắt đầu: 23/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 29/09/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hội các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

- Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện tướng

+ Chiêu mộ từ "Đại Hải Tặc" hoặc "Đặc Biệt"

Sự Kiện 6: Phần Quà Burgess

Thời gian bắt đầu: 23/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 29/09/2020 lúc 23:59

Server áp dụng với thời gian trên: S1 đến S39

Server S40 đến S46 mỗi khi server được mở sẽ bắt đầu tính thời gian đếm ngược là 7 ngày.

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng khác nhau

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất quà ngày đó

- Phần quà bên mục kích hoạt sẽ nhận được khi thuyền trưởng kích hoạt

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và sẽ nhận tất cả quà của những ngày trước đó.

- Ngoài ra sẽ có 2 combo quà cực xịn đang chờ thuyền trưởng.

Sự Kiện 7: Tích Lũy Nhận Burgess

Thời gian bắt đầu: 23/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 29/09/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 8: Tích Tiêu Nhận ACE

Thời gian bắt đầu: 23/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 29/09/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tiêu Kim Cương trong game sẽ được tích lũy và nhận quà khi đạt mốc nhất định

- Phần thưởng đạt mốc sẽ gửi qua hòm thư nhân vật trong game