[Sự Kiện]: Khiêu Chiến Luffy SnakeMan.

22-09-2021

Sự kiện 1: Shop Hải Hồn

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Hải Hồn" để mua các vật phẩm trong shop

Sự kiện 2: Shop Kim Cương

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Kim Cương" để mua các vật phẩm trong shop

Sự Kiện 3: Shop Rơi Ải - Cơm Sanji

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Cơm Sanji" để mua các vật phẩm trong shop

Sự Kiện 4: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Nâng cấp trang bị tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 5: Tích Tiêu Kim Cương

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Mỗi khi tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được thưởng theo sự kiện

Sự Kiện 6: Đổi Lính Chì 6 Sao

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Đổi Lính Chì 6 Sao tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 7: Sự Kiện Điểm Danh

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

- Rương tướng 3 chọn 1 gồm: Katakuri - Luffy Snake Man và Shanks

Sự Kiện 8: Sự Kiện Đánh Boss

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng dùng vật phẩm [Huy Hiệu Boss Vàng] để tấn công Luffy Snake Man

- Sử dụng một lần 20 x [Huy Hiệu Boss Vàng] để tiêu diệt boss Luffy Snake Man

Lưu ý: Tối thiểu cần 20x [Huy Hiệu Boss Vàng] để tấn công chết boss Luffy Snake Man 1 lần.

- Khi Luffy Snake Man chết sẽ nhận những phần thưởng giá trị, đồng thời hồi sinh lại 100% HP (số lần giết boss không giới hạn)

Sự Kiện 9: Shop Boss Luffy Snake Man

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng [Hồn Boss] để đổi các vật phẩm giá trị

Sự Kiện 10: Chiến Trường Thách Đấu

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia chiến trường thách đấu sẽ nhận được điểm tích lũy sự kiện như sau:

+ Thắng nhận 2 điểm

+ Thua nhận 1 điểm.

- Tích lũy điểm và đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó

- Kích hoạt gói quà VIP của sự kiện sẽ nhận ngay 1000 VIP EXP và các phần quà bên mục quà VIP nếu đạt mốc.

Sự Kiện 11: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 12: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 13: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 14: Cập nhật Reiju vào Thông Thạo

Sự Kiện 15: Nạp Tích Lũy

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Tích lũy VIP EXP đạt mốc nhận quà

Sự Kiện 16: Nạp Liên Tiếp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Ngày 5: Nhận Rương Lính Chì 6 Sao

- Ngày 7: Nhận Rương Tướng 3 Chọn 1

Sự Kiện 17: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 24/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 30/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.