[Sự Kiện]: Ngày Hội OnePiece.

09-03-2022

Sự Kiện 1: Shop Hải Hồn

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Hồn Hải Tặc" để đổi vật phẩm giá trị

Sự Kiện 2: Shop Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Thuốc Hoán Đổi" để đổi vật phẩm giá trị

Sự Kiện 3: Shop Kim Cương

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng vật phẩm giá trị "Kim Cương" để mua tất tần tật vật phẩm trong cửa hàng.

Sự Kiện 4: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung: Nâng cấp trang bị lên trang bị cao nhật chỉ duy nhật tại sự kiện này.

Sự Kiện 5: Đổi Lính Chì 10 Sao

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung: Đổi Lính Chì 10 sao tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 6: Đăng Nhập 7 Ngày

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung: 

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 7: Lễ Hội One Piece

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung: 

Sự Kiện 7: Bữa Tiệc Bigmom

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 8: Bữa Tiệc Sanji

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 9: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 10: Truy Nã

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung: Truy nã ra tướng chỉ định của sự kiện sẽ nhận thưởng tương ứng, mỗi tướng tối đa 3 lần

Sự Kiện 11: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 12: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 13: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 14: Xu Vòng Quay Siêu Cấp

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 15: Nạp Liên Tục

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 16: Nạp Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 18/03/2022 lúc 09:59

Nội dung

Tin Tức 1: Trang sự kiện OẲN TÙ XÌ

Tham gia trang sự kiện tại: https://haitacdaichien.vn/su-kien/oan-tu-xi

Trang sự kiện bắt đầu lúc : 10:00 ngày 11/03

Tin Tức 2: Cập nhật thông thạo Cracker

Lưu ý: Thông Thạo có 20 vòng