[SỰ KIỆN] : LỄ HỘI HÓA TRANG.

25-10-2020

Nami xin chào các thuyền trưởng,

 

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 03/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

Sự kiện có tối đa 2 vòng lặp tương đương 2 lần nhận thưởng mốc cao nhất.

Mỗi mốc sự kiện sẽ có thêm vật phẩm đặc biệt " Huy Hiệu Boss"

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 03/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

Sự kiện có tối đa 2 vòng lặp tương đương 2 lần nhận thưởng mốc cao nhất.

Mỗi mốc sự kiện sẽ có thêm vật phẩm đặc biệt " Huy Hiệu Boss"

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 03/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

Sự kiện có tối đa 2 vòng lặp tương đương 2 lần nhận thưởng mốc cao nhất.

Mỗi mốc sự kiện sẽ có thêm vật phẩm đặc biệt " Huy Hiệu Boss"

Sự Kiện 4: Halloween

Thời gian bắt đầu: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 03/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Server 1 đến Server 75

Lưu ý: Server S76 đến S81 mỗi khi server được mở sẽ bắt đầu tính thời gian đếm ngược là 7 ngày.

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng khác nhau

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất quà ngày đó

- Phần quà bên mục kích hoạt sẽ nhận được khi thuyền trưởng kích hoạt

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và sẽ nhận tất cả quà của những ngày trước đó.

- Ngoài ra sẽ có 2 combo quà cực xịn đang chờ thuyền trưởng.

Sự Kiện 5: Săn Boss Akainu

Thời gian bắt đầu: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 03/11/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng dùng vật phẩm đặc biệt "Huy Hiệu Boss" để tấn công Akainu

- Akainu sẽ có tổng cộng 100% HP và mỗi lần sử dụng 1 vật phẩm "Huy Hiệu Boss" sẽ lấy đi 5% HP của Akainu

- Sau khi Akainu chết sẽ nhận phần thưởng như sau:

Phần thưởng cố định Phần thưởng ngẫu nhiên (nhận 1 trong 3) mỗi lần Akainu chết
288 Kim Cương Beli 72h x1 Thùng Bia x1 Rương Sự Kiện x5 Cốc Bia Vàng x2

Phần thưởng trong Rương Sự Kiện x1

Phần thưởng (nhận được ngẫu nhiên 1 trong 6 vật phẩm dưới đây)
Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên L1 x10
Trái Ác Quỷ x1
Kim Cương x 300
Rương Đá Exp 72h x1
Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên L2 x10
Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc Biệt x10

Sự Kiện 6: Rương Halloween

Thời gian bắt đầu: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 03/11/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện Akainu mang đến cho tất cả thuyền trưởng rất nhiều vật phẩm hấp dẫn.

- Thuyền trưởng sẽ dùng Kim Cương  để mua các gói quà này nhé

Sự Kiện 7: Hồn Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 03/11/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Nhân dịp trùng với lễ hội hóa trang thì shop Hồn Hải Tặc sẽ có thêm nhiều vật phẩm hấp dẫn mà chắc hẵn các thuyền trưởng sẽ rất thích.

- Để trao đổi trong shop này thuyền trưởng sẽ cần "Hồn Hải Tặc"

- Do vật phẩm cực kỳ hấp dẫn nên mỗi món sẽ có giới hạn nhé

- "Hồn Hải Tặc" kiếm được thông qua các sự kiện khác & Huyết Tế Thuyền Viên của mình

Sự Kiện 8: Nạp Tích Lũy

Thời gian bắt đầu: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 03/11/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi phát sinh VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi VIP EXP tích lũy đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó