[Sự Kiện]: Lễ Hội Mùa Đông.

01-12-2021

Xin chào tất cả thuyền trưởng,

 

Để chào đón tháng 12 và nhân dịp Giáng sinh sắp đến, Nami đã chuẩn bị rất nhiều sự kiện hấp dẫn dành tặng cho tất cả thuyền trưởng.

Hãy cùng Nami xem những sự kiện đó là gì nhé ?

Sự Kiện 1: Shop Hải Hồn

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung: Sử dụng "Hồn Hải Tặc" để đổi các vật phẩm giá trị

Sự Kiện 2: Shop Kim Cương

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung: Sử dụng "Kim Cương" để đổi các vật phẩm giá trị

Sự Kiện 3: Shop Đổi Thưởng Boss Franky N.W

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Coca" để đổi thưởng giá trị

Sự Kiện 4: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung: Nâng cấp trang bị tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 5: Tích Tiêu Kim Cương

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung: Mỗi khi sử dụng Kim Cương sẽ tính Kim Cương tiêu hao tại sự kiện. Đạt mốc sẽ nhận quà chỉ định

Sự Kiện 6: Đổi Lính Chì 6 Sao

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung: Đổi Lính Chì 6 Sao tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 7: Điểm Danh Mùa Đông

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung:

- Khi chăm chỉ đăng nhập đến ngày thứ 7, thuyền trưởng có thể nhận ngay miễn phí tướng Big Mom

- Ngoài ra, nếu thuyền trưởng kích hoạt gói VIP sẽ chắc chắn nhận ngay RƯƠNG MÙA ĐÔNG

- Hãy chăm chỉ đăng nhập và thử độ may mắn bản thân nhé thuyền trưởng.

Sự Kiện 8: Đánh Boss Franky N.W

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung: Sử dụng "Đá Năng Lực Hệ Kim" để tấn công boss Franky N.W

Mỗi lần sẽ tiêu hao 20 x Đá Năng Lực Hệ Kim để tiêu diệt 1 đợt boss. Khi tiêu diệt xong sẽ nhận quà boss rơi ra.

Sự Kiện 9: Lễ Hội Mùa Đông

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung:

Sự Kiện 10: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung:

Sự Kiện 11: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung:

Sự Kiện 12: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung:

Sự Kiện 13: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung:

Sự Kiến 14: Nạp Liên Tục

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung:

Sự Kiện 15: Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 03.12

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 10.12

Nội dung: