[Sự Kiện[: Lễ Hội OnePiece.

20-10-2021

Xin chào thuyền trưởng,

Chào mừng thuyền trưởng đến với tuần sự kiện "Lễ Hội OnePiece"

Tuần lễ này, bao gồm các sự kiện sau:

Sự Kiện 1: Điểm Danh OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

- Mục Nhiệm Vụ: Hoàn thành các nhiệm vụ tương ứng để nhận thưởng giá trị

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 2: Thám Hiểm OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng vật phẩm "Bản Đồ Đại Hải Trình" để di chuyển thuyền của Luffy đến các mốc thưởng

- Vật phẩm "Bản Đồ Đại Hải Trình" kiếm tại các mốc sự kiện và gói nạp

Lưu ý: Phần thưởng gửi trực tiếp vào túi nhân vật

Sự Kiện 3: Lễ Hội OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng Heo Quay để tăng độ vui vẻ cho các ông Thần Tài của OnePieice mang niềm vui đến mọi người.

- Bên cạnh đó cũng có nhiều mục ưu đãi đổi thưởng và gói nạp hấp dẫn.

Sự Kiện 4: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 5: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 6: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 7: Đổi Lính Chì 6 Sao

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng "Kẹo" để đổi Lính Chì trong thời gian sự kiện

Sự Kiện 8: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, thuyền trưởng nâng cấp trang bị của mình. Mỗi khi nâng cấp sẽ tốn phí theo yêu cầu mỗi bộ nâng cấp.

Sự Kiện 9: Cửa Hàng Ly Bia OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng "Ly Bia OnePiece" kiếm được để đổi các vật phẩm giá trị.

Ly Bia One Piecei: có thể kiếm thông qua phần thưởng trong rương rơi ải và các gói nạp ưu đãi

Sự Kiện 10: Shop Kim Cương

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng "Kim Cương" để đổi các vật phẩm giá trị.

Sự Kiện 11: Cửa Hàng Hồn Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng "Hải Hồn" để đổi các vật phẩm giá trị.

Sự Kiện 12: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 22/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 28/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.