[SỰ KIỆN] LỄ HỘI TRANG BỊ.

12-10-2020

Xin chào tất cả thuyền trưởng, 

 

Trong tuần lễ này sẽ diễn ra 1 sự kiện rất hấp dẫn mà tất cả thuyền trưởng đã đồn bấy lâu nay. Sự kiện đó là gì ? hãy cùng Nami tìm hiểu nhé:

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 14/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 20/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Đặc biệt: Tại mỗi mốc sẽ có thêm vật phẩm "KẸO"

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 14/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 20/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Đặc biệt: Tại mỗi mốc sẽ có thêm vật phẩm "KẸO"

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 14/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 20/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Đặc biệt: Tại mỗi mốc sẽ có thêm vật phẩm "KẸO"

Sự Kiện 4: Quà Đăng Nhập

Thời gian bắt đầu: 14/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 20/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập vào game sẽ nhận phần thưởng

"Cốc Bia Vàng x1"

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

- Phần quà đăng nhập sẽ gửi qua thư nhân vật

Sự Kiện 5: Tích Lũy VIP EXP 

Thời gian bắt đầu: 14/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 20/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 6: Đổi Thuyền Viên

Thời gian bắt đầu: 14/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 20/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có 1 số tướng được cho phép quy đổi

- Quy đổi cần 1 vật phẩm đặc biệt "KẸO" - kiếm được thông qua các sự kiện khác 

Sự Kiện 7: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu: 14/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 20/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có các mốc nâng cấp trang bị khác nhau

- Ở mốc cao nhất sẽ là set trang bị theo vai trò của tướng

- Mỗi mốc sẽ yêu cầu set trang bị đang có và thêm Kim Cương + Beli để nâng cấp

- Hạn nâng cấp mỗi mốc là 1 lần

Sự Kiện 8: Rương Báu

Thời gian bắt đầu: 14/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 20/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có các gói quà mua bằng Kim Cương giá trị

- Mỗi gói quà chỉ có hạn mua là 1 lần duy nhất