[Sự Kiện]: NGÀY CÁ THÁNG 4.

29-03-2022

Sự Kiện 1: Shop Huy Hiệu Rank S

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Huy Hiệu Rank S" để đổi vật phẩm

Sự Kiện 2: Shop Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Cỏ 4 Lá" để đổi vật phẩm

Sự Kiện 3: Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng "Kim Cương" để mua vật phẩm giá trị

Sự Kiện 4: Tích Tiêu Nhận Bigmom

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung: Mỗi khi tiêu Kim Cương sẽ được tích trong sự kiện & nhận thưởng khi đạt mốc

Sự Kiện 5: Đổi Lính Chì 6 Sao

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung: Đổi Lính Chì 6 Sao tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 6: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hội các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện tướng

+ Chiêu mộ từ "Đại Hải Tặc" hoặc "Đặc Biệt"

Sự Kiện 7: Đăng Nhập One Piece

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 8: Thám Hiểm One Piece

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Bánh Lái Thuyền Trưởng" để tham gia sự kiện

Sự Kiện 9: Tiệc Bigmom

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 10: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 11: Truy Nã

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 12: Tích Nạp Liên Server

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 13: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 14: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 15: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 16: Nhiệm Vụ Chiến Trường

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 17: Nạp Liên Tục

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 18: Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu: 01/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 08/04/2022 lúc 09:59

Nội dung:

Tin Tức 1: Cập nhật thông thạo Bege