[Sự Kiện]: Mừng Lễ 30/4 và 1/5.

28-04-2022

Sự Kiện Đặc Biệt: Mừng Lễ 30.4 & 1.5

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

- Mỗi ngày đăng nhập thuyền trưởng sẽ nhận 5 rương chữ ngẫu nhiên

- Tham gia

- Thuyền trưởng thu thập chữ đủ yêu cầu sẽ đổi thành điểm tương ứng. Mỗi mốc đổi điểm sẽ có giới hạn khác nhau.

- Thuyền trưởng nếu thiếu điểm nào có thể dùng Kim Cương để mua vật phẩm "Rương Chữ Ngẫu Nhiên"

- Vật phâm "Rương Chữ Ngẫu Nhiên" khi mở sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong các chữ sự kiện.

- Khi điểm đạt mốc sẽ nhận phần thưởng tương ứng

*Phần thưởng khi đạt mốc 1500 điểm: Bảo Vật Nhẫn Bạch Thạch

Sự Kiện 1: Shop Huy Hiệu Rank S

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Huy Hiệu Rank S" để đổi thưởng giá trị

Sự Kiện 2: Shop Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Cỏ 4 Lá" để đổi thưởng giá trị

Sự Kiện 3: Cửa Hàng Tín Vật Hải Tặc

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Tín Vật Hải Tặc" để đổi thưởng giá trị.

Tín Vật Hải Tặc: nhận trong sự kiện Khiêu Chiến Akainu

Sự Kiện 4: Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Kim Cương" để đổi thưởng giá trị

Sự Kiện 5: Tích Tiêu Kim Cương

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Mỗi khi tiêu Kim Cương sẽ tích lũy điểm vào sự kiện & nhận thưởng khi đạt mốc

Sự Kiện 6: Đổi Thuyền Viên

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Đổi Lính Chì 10 Sao tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 7: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 8: Đăng Nhập One Piece

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 9: Khiêu Chiến Akainu

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Pháo Hủy Diệt"  để tấn công boss của sự kiện. Mỗi lần tấn công tiêu hao 20 vật phẩm tương ứng.

Sự Kiện 10: Lễ Hội One Piece

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung: 

Sự Kiện 11: Bữa Tiệc Sanji

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 12: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

 

Sự Kiện 13: Truy Nã

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Mỗi khi chiêu mộ thùng bia trúng tướng chỉ định của sự kiện sẽ nhận thêm phần thưởng

Sự Kiện 14: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 15: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 16: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 17: Xu Vòng Quay Siêu Cấp

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 18: Nạp Liên Tục

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 19: Nạp Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu 29/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 06/05/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Tin Tức 1: Cập nhật Raizo vào quyển L1