[SỰ KIỆN]: MỪNG LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM.

16-11-2020

Xin chào các thuyền trưởng,

 

Mừng ngày lễ Nhà Giáo Việt Nam, Nami xin gửi đến các thuyền trưởng 3 sự kiện sau:

Sự Kiện 1: Đố Vui Thưởng Lớn

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi thuyển trưởng tham gia đố vui sẽ nhận phần thưởng sau:

+ Trả lời ĐÚNG: Nhận 1x Rương Huy Hiệu Random

+ Trả lời SAI: Nhận 20 Kim Cương

Sự Kiện 2: Đăng Nhập Nhận Quà 20-11

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng 1: S1 đến S96 - Hải tặc 5

Server áp dụng 2: S97 đến S102 mỗi khi mở server sẽ đếm ngược 7 ngày sự kiện

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng khác nhau

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất quà ngày đó

- Phần quà bên mục kích hoạt sẽ nhận được khi thuyền trưởng kích hoạt

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và sẽ nhận tất cả quà của những ngày trước đó.

- Ngoài ra sẽ có 2 combo quà cực xịn đang chờ thuyền trưởng.

Sự Kiện 3: Nhân Đôi Hoạt Động

Thời gian bắt đầu: 18/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:
+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung