[Sự Kiện]: Mừng Lễ Noel.

22-12-2021

Sự Kiện 1: Shop Hải Hồn

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng "Hải Hồn" để đổi các vật phẩm trong cửa hàng

Sự Kiện 2: Shop Thuốc Hoán Đổi

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng "Thuốc Hoán Đổi" để đổi thưởng trong cửa hàng

Sự Kiện 3: Kho Báu Huyền Thoại

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng "Kim Cương" để đổi thưởng trong cửa hàng

Sự Kiện 4: Đổi Lính Chì 6 Sao

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung: Đổi Lính Chì 6 Sao trong thời gian sự kiện

Sự Kiện 5: Triệu Tập Hải Tặc

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung: Chiêu mộ tướng đạt điều kiện sẽ nhận thưởng tương ứng

Sự Kiện 6: Đăng Nhập 7 Ngày

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

- Kích hoạt nhận ngay: Bigmom và Kinemon

- Chăm chỉ đăng nhập nhận ngay: Doflamingo - thời gian mở germa: 07/01/2022

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 7: Lễ Hội One Piece

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng"Cây Thông" ,"Vớ Giang Sinh", "Người Tuyết" và "Bánh Gừng" để tham gia sự kiện lần này

Sự Kiện 8: Thu Thập Nhân Phẩm

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 9: Sự Kiện 3 Nhóm Qùa Mừng Noel

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung: Sử dụng "Bông Tuyết" và "Quả Thông" để tham gia sự kiện

Sự Kiện 10: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 11: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 12: Xu Vòng Quay

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 13: Nhiệm Vụ Chiến Trường 4 Vòng

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung: Tham gia chiến trường thách đấu khi thắng nhận 2 điểm và thua nhận 1 điểm

Sự Kiện 14: Nạp Liên Tục

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung:

Sự Kiện 15: Tích Lũy Vip Exp

Ngày bắt đầu:24/12/2021 lúc 10:00

Ngày kết thúc 31/12/2021 lúc 09:59

Nội dung: