[SỰ KIỆN]: MỪNG PHIÊN BẢN MỚI.

16-06-2021

Sự Kiện 1: Phiên Bản Mới

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 25/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 2: Kho Báu OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 25/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

Lưu ý: 

- Những máy chủ mới mở trong thời gian sự kiện trên vẫn có đủ 7 ngày để nhận mốc 7 ngày quà đăng nhập

- Mỗi lần sử dụng 1x"Thùng Rượu", thuyền trưởng sẽ nhận lại "Trái Ác Qủy" x1.

*Ưu đãi duy nhất trong dịp mừng phiên bản mới

Nội dung:

- Sự kiện này gồm 3 phần:

+ Phần 1: Phần quà đăng nhập - Chỉ cần đăng nhập và nhấn [Điểm Danh] để nhận thưởng giá trị.

+ Phần 2: Thám hiểm 2 hòn đảo - Đảo Bóng Đêm và Đảo Rực Rỡ

      - Thuyền trưởng chỉ cần sử dụng vật phẩm "Thùng Rượu" để di chuyển thuyền của Luffy đến các vị trí kho báu và lấy thưởng 

      - Thuyền trưởng có thể thám hiểm tối đã cả 2 đảo - tức cần 100 x "Thùng Rượu"

      - Phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào túi nhân vật 

+ Phần 3: Gói nạp ưu đãi có chứa rất nhiều vật phẩm giá trị

Sự Kiện 3: Đua Top Nạp Liên Server

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 25/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tiến hành nhận thưởng có VIP EXP sẽ tích lũy vào sự kiện này.

- 1 VIP EXP = 1 ĐIỂM

- Cuối sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng cho cá nhân.

Sự Kiện 4: Đua Top Tiêu Liên Server

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 25/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tiến hành tiêu Kim Cương sẽ tiến hành tích điểm vào sự kiện.

- 1 Kim Cương Tiêu = 1 ĐIỂM

- Cuối sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng cho cá nhân.

Sự Kiện 5: Cửa Hàng Hải Cẩu

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng sử dụng Hải Cẩu để mua các vật phẩm giá trị

- Từ thời gian trên mục phần thưởng khi treo ải sẽ xuất thêm Hải Cẩu

- Rương treo ải AFK chỉ chứa tối đa là 10 tiếng nên thuyền trưởng hãy canh giờ và nhận thưởng đầy đủ để đạt nhiều vật phẩm Hải Cẩu nhé

Lưu ý: Sự kiện này sẽ có thêm 1 ngày để đổi cụ thể là ngày từ 10:00 18/6 đến 9:59 ngày 26/6 để đổi vật phẩm. Trong thời gian 1 ngày kéo thêm này sẽ không nhận thêm Hải Cẩu từ Rương Rơi Ải

Sự Kiện 6: Tích Tiêu Kim Cương Nhận Râu Đen

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiêu Kim Cương sẽ được tích lũy trong sự kiện lần này.

- Khi đạt mốc tiêu Kim Cương nhất định sẽ nhận lấy phần quà giá trị qua thư

Sự Kiện 7: Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng Kim Cương để mua các combo gói quà giá trị trong thời gian diễn ra sự kiện

- Lưu ý mỗi combo sẽ có hạn mua khác nhau và khi mua 1 combo bất kì vật phẩm mua sẽ gửi thẳng vào túi nhân vật.

Sự Kiện 8: Shop Kim Cương

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Thuyền trưởng sử dụng vật phẩm "Kim Cương" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng

- Mỗi món sẽ có giới hạn số lần mua khác nhau.

Sự Kiện 9: Đổi Thuyền Viên Rank SS

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Sự Kiện 10: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Số vòng: 4 vòng - 400 Điểm/ vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 11: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Số vòng: 4 vòng - 350 Điểm/ vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 12: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Số vòng: 4 vòng - 150 Điểm/ vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 13: Truy Nã

- Kể từ 10:00 ngày 18/6/2021, khi chiêu mộ trúng thuyền viên rank SS sẽ nhận thưởng như sau:

+ Hệ thường: sẽ nhận lại 5 Socola

+ Hệ hiếm: sẽ nhận lại 10 Socola

Sự Kiện 14: Shop Socola

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Nội dung:

- Sử dụng vật phẩm "Socola" để mua hàng trong shop sự kiện này

- Mỗi món hàng sẽ không giới hạn số lần mua

Sự Kiện 15: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 16: Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày khi thuyền trưởng đăng nhập vào game sẽ nhận thưởng

+ 1x Thùng Bia

+ 1x Bình Hồi Sinh

Sự Kiện 17: Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 18: Chiến Thần Thú

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện khi tiến hành tham chiến tính năng Khiêu Chiến Thần Thú, cứ mỗi lần tham chiến thì thuyền trưởng sẽ tích 1 điểm tại sự kiện này

- Khi tích điểm đạt mốc bất kì sẽ nhận thưởng.

Phần thưởng gồm 2 phần:

+ Miễn phí: Cứ đủ điểm sẽ nhận thưởng qua thư

+ VIP: Yêu cầu phải kích hoạt sự kiện để có thể nhận các phần thưởng bị khóa.

*Khi kích hoạt sẽ nhận ngay 500 EXP VIP

- Phần thưởng của 2 phần sẽ tách riêng 2 thư khác nhau trong game để thuyền trưởng dễ nhận biết.

Sự Kiện 19: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021

Sự Kiện 20: Cửa Hàng Hồn Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 26/06/2021