[Sự Kiện]: Mừng Ra Mắt Ichiji.

27-10-2021

Sự Kiện 1: Shop Huy Hiệu Rank S

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Huy Hiệu Rank S" để đổi các vật phẩm trong cửa hàng

Sự Kiện 2: Shop Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Thuốc Hoán Đổi" để đổi các vật phẩm trong cửa hàng

Sự Kiện 3: Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng Kim Cương để mua đồ trong sự kiện

Sự Kiện 4: Tích Tiêu Kim Cương

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Mỗi khi sử dụng Kim Cương sẽ được tính vào sự kiện, khi đạt mốc sẽ nhận thưởng

Sự Kiện 5: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Chiêu mộ hải tặc đạt điều kiện sẽ nhận thưởng tương ứng

Sự Kiện 6: Ưu Đãi x2 Hoạt Động

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:

+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung

Sự Kiện 7: Sự Kiện Ra Mắt Ichiji

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 8: Kim Tự Tháp OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

- Sử dụng vật phẩm "Nhật Ký OP" và "Ngọc Trai" để tham gia sự kiện

- Ngọc Trai: để mua vật phẩm

- Nhật Ký OP: để làm mới vật phẩm muốn mua.

Sự Kiện 9: Chiến Trường Đơn Đấu

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia chiến trường thách đấu sẽ nhận được điểm tích lũy sự kiện như sau:

+ Thắng nhận 2 điểm

+ Thua nhận 1 điểm.

- Tích lũy điểm và đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó

- Kích hoạt gói quà VIP của sự kiện sẽ nhận ngay 2000 VIP EXP và các phần quà bên mục quà VIP nếu đạt mốc.

Sự Kiện 10: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 11: Thức Tỉnh Ichiji

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Thức tỉnh đạt yêu cầu sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư.

Sự Kiện 12: Đua Top Nạp Toàn Server Nhận Bảo Vật Mới

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Sự Kiện 13: Nhiệm Vụ Chiến Trường

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Sự Kiện 14: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Sự Kiện 15: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Sự Kiện 16: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Sự Kiện 17: Xu Vòng Quay Siêu Cấp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Sự Kiện 18: Tích Lũy Nạp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Sự Kiện 19: Nạp Liên Tiếp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Sự Kiện 20: Đánh Boss Magellan

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

Sự Kiện 21: Shop Boss Magellan

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 28/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 04/11/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: