[SỰ KIỆN]: MỪNG RA MẮT LAW N.W.

01-06-2021

Sự Kiện 1: Kích Hoạt Nhận Law N.W

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Lưu ý: Những máy chủ mới mở trong thời gian sự kiện trên vẫn có đủ 7 ngày để nhận mốc 7 ngày quà đăng nhập

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 2: Đua Top Nạp Liên Server

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện đua top diễn ra, khi thuyền trưởng nhận thư có VIP EXP sẽ tích điểm vào sự kiện

- Cứ 1 VIP EXP = 1 Điểm Đua Top

- Khi hết sự kiện dựa vào thứ hạng trong bảng xếp hạng để trao thưởng

Sự Kiện 3: Thức Tỉnh Law N.W

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi thuyền trưởng nâng thuyền viên Law N.W đạt số sao chỉ định theo sự kiện đưa ra sẽ nhận thêm phần thưởng giá trị.

- Nếu thuyền trưởng đổi từ tướng khác sang Law N.W thì vẫn sẽ tính vào sự kiện.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật

Sự Kiện 4: Xu Vòng Quay 

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Số vòng: 4 vòng - 400 Điểm/ vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

- Các vật phẩm sự kiện Kim Tự Tháp One Piece, Treo Ải và Đánh Boss Magellan sẽ không còn giá trị sau khi hết sự kiện và sẽ thu hồi.

Sự Kiện 5: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Số vòng: 4 vòng - 350 Điểm/ vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

- Các vật phẩm sự kiện Kim Tự Tháp One Piece, Treo Ải và Đánh Boss Magellan sẽ không còn giá trị sau khi hết sự kiện và sẽ thu hồi.

Sự Kiện 6: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Số vòng: 4 vòng - 150 Điểm/ vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

- Các vật phẩm sự kiện Kim Tự Tháp One Piece, Treo Ải và Đánh Boss Magellan sẽ không còn giá trị sau khi hết sự kiện và sẽ thu hồi.

Sự Kiện 7: Đổi Tướng Rank SS

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng có thể đổi các tướng rank SS trong giao diện sự kiện

- Mỗi mốc tướng sẽ chỉ đổi được 1 lần duy nhất và yêu cầu mỗi tướng sẽ khác nhau

Sự Kiện 8: Tích Tiêu Kim Cương Nhận Râu Trắng

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiêu Kim Cương sẽ được tích lũy trong sự kiện lần này.

- Khi đạt mốc tiêu Kim Cương nhất định sẽ nhận lấy phần quà giá trị

Sự Kiện 9: Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng Kim Cương để mua các combo gói quà giá trị trong thời gian diễn ra sự kiện

- Lưu ý mỗi combo sẽ có hạn mua khác nhau và khi mua 1 combo bất kì vật phẩm mua sẽ gửi thẳng vào túi nhân vật.

Sự Kiện 10: Shop Kim Cương

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Thuyền trưởng sử dụng vật phẩm "Kim Cương" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng

- Mỗi món sẽ có giới hạn số lần mua khác nhau.

Sự Kiện 11: Shop Ly Bia

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 12/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng sử dụng Ly Bia để mua các vật phẩm giá trị

- Từ thời gian trên mục phần thưởng khi treo ải sẽ xuất thêm Ly Bia

- Rương treo ải AFK chỉ chứa tối đa là 10 tiếng nên thuyền trưởng hãy canh giờ và nhận thưởng đầy đủ để đạt nhiều vật phẩm Ly Bia nhé

Lưu ý: Sự kiện này sẽ có thêm 1 ngày để đổi cụ thể là ngày từ 10:00 11/6 đến 9:59 ngày 12/6 để đổi vật phẩm. Trong thời gian 1 ngày kéo thêm này sẽ không nhận thêm Ly Bia từ Rương Rơi Ải

Sự Kiện 12: Shop Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Cửa hàng này xuất hiện là lúc thuyền trưởng sử dụng vật phẩm [Thuốc Hoán Đổi]  để đổi các vật phẩm giá trị như: Lính Chì 6 và 9 Sao, Mảnh Tướng giá trị,...

- Mỗi món đồ sẽ có giới hạn mua khác nhau và giá trị Thuốc Hoán Đổi khác nhau, hãy nhìn kỹ trước khi mua kẻo nhầm nhé.

Sự Kiện 13: Shop Hồn Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng sử dụng Hồn Hải Tặc để mua các vật phẩm giá trị

- Lưu ý mỗi món sẽ có giới hạn số lần khác nhau nhé

Sự Kiện 14: Đánh Boss Magellan

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng dùng vật phẩm [Đá Boss Magellan] để tấn công Magellan

- Sử dụng một lần 20 x [Đá Boss Magellan] để tiêu diệt boss Magellan

Lưu ý: Tối thiểu cần 20x [Đá Boss Magellan] để tấn công chết boss Magellan 1 lần.

- Khi Magellan chết sẽ nhận những phần thưởng giá trị, đồng thời hồi sinh lại 100% HP (số lần giết boss không giới hạn)

- Phần thưởng khi đánh boss Magellan gồm:

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG TỈ LỆ
Kim Cương 288 Chắc Chắn Ra Mỗi Khi Boss Chết
Beli 72h 1 Chắc Chắn Ra Mỗi Khi Boss Chết
Áo Choàng Magellan 1 Chắc Chắn Ra Mỗi Khi Boss Chết
Thùng Bia 2 25%
Cốc Bia Vàng 5 35%
Rương Bác Sĩ Tử Thần 5 40%

Lưu ý: Trang bị trong Rương Bác Sĩ Tử Thần gồm Set Qúy Tộc, Set Thương Lái, Set Sói Xanh, Set Hải Âu  khi mở sẽ ra nguyên 1 set đồ (4 món)

Sự Kiện 15: Shop Magellan

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sử dụng vật phẩm [Đầu Lâu Magellan] để đổi các món đồ trong cửa hàng.

- Mỗi món đồ sẽ có giới hạn đổi khác nhau.

- Trong shop này sẽ có 1 vật phẩm giá trị [Rương DEATH], bên trong rương sẽ có nhiều vật phẩm giá trị.

- Mỗi 1x [Rương DEATH] sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm chứa trong rương đó.

- Phần thưởng là gì mời thuyền trưởng cùng hóng với Nami tối nay nhé.

Sự Kiện 16: Truy Nã

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Lưu ý:

- Vật phẩm "Socola" KHÔNG thu hồi khi sự kiện kết thúc

- Không tính ghi nhận từ mốc sự kiện hoặc ghép mảnh tướng chỉ định hoặc ngẫu nhiên

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng Thùng Bia chiêu mộ chính xác ra tướng theo yêu cầu của sự kiện sẽ nhận thêm phần quà may mắn.

- Mỗi thuyền viên sẽ chỉ có 3 lần nhận phần thưởng may mắn tương ứng (giới hạn 3 lần)

Lưu ý:

- Chỉ được nhận phần thưởng may mắn khi chiêu mộ thuyền viên từ Thùng Bia ( tính năng chiêu mộ đặc biệt).

- Nguồn khác kiếm ra tướng như: Ghép mảnh, mở mảnh random sẽ không được tính.

Sự Kiện 17: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 18: Kim Tự Tháp One Piece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Tham gia sự kiện này thuyền trưởng cần sử dụng 2 vật phẩm

+ Nón Chopper: Dùng để làm mới vật phẩm hoặc mở khóa vật phẩm trong sự kiện.

+ Nón Luffy: Tiêu hao vật phẩm mua lấy phần thưởng trong sự kiện.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng cộng sẽ có 3 nhân vật sẽ mang đến 3 nhóm quà tặng khác nhau. 

- Chi tiết phần thưởng mỗi nhóm, thuyền trưởng có thể xem trực tiếp trong game

- Sau khi đổi xong thì phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào trong túi nhân vật và tính 1 lần đổi.

Cách kiếm vật phẩm sự kiện: 

1/ Nón Chopper

- Đăng nhập mỗi ngày

- Mốc sự kiện

- Gói Khuyến Mại

- Cửa Hàng Thuốc Hoán Đổi

2/ Nón Luffy

- Mốc Sự Kiện

- Gói Khuyến Mại

- Cửa Hàng Thuốc Hoán Đổi

- Đăng Nhập Mỗi Ngày

- Cửa Hàng Hải Hồn

- Cửa Hàng Ly Bia

Lưu ý:

- Vật phẩm "Nón Luffy" &  "Nón Chopper" chỉ dùng trong sự kiện lần này.

- Tướng hay Bảo Vật đã đổi nếu làm mới ra lại thì vẫn có thể đổi tiếp nếu còn hạn đổi tại nhóm quà đó.

Sự Kiện 19: Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhâp nhận vật phẩm giá trị cho tuần sự kiện này.

Sự Kiện 20: Nạp Tích Lũy VIP EXP

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 04/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 11/06/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ