[Sự Kiện]: Mừng Ra Mắt Niji.

06-10-2021

Sự Kiện 1: Đăng Nhập Nhận Vinsmoke Niji

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 2: Nạp Liên Tiếp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 09/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 15/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Mỗi ngày nạp tối thiểu 250 VIP EXP

Sự Kiện 3: Nạp Tích Lũy Vip Exp Nhận Niji

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Tích lũy Vip Exp đạt mốc tương ứng nhận thưởng.

Sự Kiện 4: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 5: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 6: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 7: Đổi Lính Chì 6 Sao

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, thuyền trưởng có thể đổi các lính chì 6 sao.

Sự Kiện 8: Tích Tiêu Kim Cương

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Khi sự kiện diễn ra, thuyền trưởng mỗi khi tiêu kim cương sẽ được tích lũy. Khi đạt mốc sẽ nhận thưởng qua thư.

Sự Kiện 9: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, thuyền trưởng nâng cấp trang bị của mình. Mỗi khi nâng cấp sẽ tốn phí theo yêu cầu mỗi bộ nâng cấp.

Sự Kiện 10: Cửa Hàng Kim Cương

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng "Kim Cương" để mua các vật phẩm trong cửa hàng.

Sự Kiện 11: Cửa Hàng Hồn Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng "Hồn Hải Tặc" để mua các vật phẩm trong cửa hàng.

Sự Kiện 12: Cửa Hàng Huy Hiệu Rank S

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng "Huy Hiệu Rank S" để đổi các vật phẩm trong cửa hàng

Sự Kiện 13: Kim Tự Tháp OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

- Sử dụng vật phẩm "Nón Sengoku" và "Đảo Kho Báu" để tham gia sự kiện

- Đảo Kho Báu: để mua vật phẩm

- Nón Sengoku: để làm mới vật phẩm muốn mua.

Sự Kiện 14: Chiến Trường Rực Lửa

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia chiến trường thách đấu sẽ nhận được điểm tích lũy sự kiện như sau:

+ Thắng nhận 2 điểm

+ Thua nhận 1 điểm.

- Tích lũy điểm và đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó

- Kích hoạt gói quà VIP của sự kiện sẽ nhận ngay 2000 VIP EXP và các phần quà bên mục quà VIP nếu đạt mốc.

Sự Kiện 15: Thức Tỉnh Niji

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Thức tỉnh đạt yêu cầu sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư.

Sự Kiện 16: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 17: X2 Hoạt Động

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 08/10/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 14/10/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:

+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung