[Sự Kiện]: Mừng Raizo Ra Mắt.

14-04-2022

Sự Kiện 1: Shop Huy Hiệu Rank S

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Huy Hiệu Rank S" để đổi thưởng giá trị

Sự Kiện 2: Shop Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Cỏ 4 Lá" để đổi thưởng giá trị

Sự Kiện 3: Shop Rơi Ải

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Đèn Dầu Vượt Ngục" để đổi thưởng giá trị.

Đèn Dầu Vượt Ngục: nhận khi treo ải, mốc sự kiện & các gói nạp ưu đãi

Sự Kiện 4: Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Kim Cương" để đổi thưởng giá trị

Sự Kiện 5: Tích Tiêu Nhận Kinemon

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Mỗi khi tiêu Kim Cương sẽ tích lũy điểm vào sự kiện & nhận thưởng khi đạt mốc

Sự Kiện 6: Đổi Lính Chì 10 Sao

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Đổi Lính Chì 10 Sao tại giao diện sự kiện

Sự Kiện 7: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 8: X2 Hoạt Động

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:

+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung

Sự Kiện 9: Đăng Nhập Mừng Raizo

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 10: Kim Tự Tháp OP

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Đảo Kho Báu" & "Nón Sengoku" để tham gia sự kiện

Sự Kiện 11: Xúc Xắc OP

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 12: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

 

Sự Kiện 13: Truy Nã

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 14: Thức Tỉnh Raizo

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 15: Chiến Trường Raizo

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 16: Vượt Ngục ImpleDown

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 17: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 18: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 19: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 20: Nạp Tích Lũy

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Sự Kiện 21: Nạp Liên Tiếp

Thời gian bắt đầu 15/04/2022 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2022 lúc 09:59 

Nội dung:

Tin Tức 1: Cập nhật Bege vào quyển L1

Tin Tức 2: Tỷ lệ Raizo