[Sự Kiện]: Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi.

17-08-2021

Xin chào thuyền trưởng,

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG SINH NHẬT 1 TUỔI

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 4: Cửa Hàng Hải Hồn

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng vật phẩm "Hồn Hải Tặc" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng.

- Mỗi vật phẩm có số lượng đổi khác nhau

Sự Kiện 5: Cửa Hàng Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng vật phẩm "Thuốc Hoán Đổi" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng.

- Mỗi vật phẩm có số lượng đổi khác nhau

Sự Kiện 6: Cửa Hàng Rơi Ải

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 27/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, rương báu treo ải sẽ rơi thêm vật phẩm [Dép Luffy].

- Lưu ý rương báu treo ải chỉ tích tối đa 10 tiếng và không tích lũy thêm phần thưởng cho tới khi nhận thưởng.

- Sự kiện sẽ kéo dài thêm 1 ngày để thuyền trưởng có thể đổi vật phẩm thuận tiện

Sự Kiện 7: Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian này, thuyền trưởng sử dụng Kim Cương để mua đồ trong cửa hàng

- Mỗi combo đồ sẽ chỉ có hạn mua cố định.

Sự Kiện 8: Đổi Lính Chì 6 Sao

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng các tài nguyên chỉ định và vật phẩm [Kẹo] để đổi các chú Lính Chì 6 Sao làm food nâng cấp tướng.

- Lưu ý: mỗi lính chì chỉ đổi 1 lần duy nhất

- Vật phẩm [Kẹo] có thể kiếm thông qua các sự kiện 1, 2 ,3 và không bị thu hồi khi hết sự kiện

Sự Kiện 9: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hồi các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi: 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện Tướng

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

Sự Kiện 10: X2 Hoạt Động

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:

+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung

Sự Kiện 11: Ra Mắt Tướng Katakuri

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 12: Chiến Trường Katakuri

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia chiến trường thách đấu sẽ nhận được điểm tích lũy sự kiện như sau:

+ Thắng nhận 2 điểm

+ Thua nhận 1 điểm.

- Tích lũy điểm và đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó

- Người chơi sẽ có cơ hội may mắn nhận vị tướng Katakuri tại mốc cuối cùng của sự kiện bên phần quà miễn phí.

- Kích hoạt gói quà VIP của sự kiện sẽ nhận ngay 1000 VIP EXP và các phần quà bên mục quà VIP nếu đạt mốc.

Chúc thuyền trưởng may mắn mở ra vị tướng KatakuriSiêu HOT nhé

Sự Kiện 13: Tiệc Bigmom

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

Thiệp Mừng

Loại 1: Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng, tối đa 7 ngày

- 3 Thiệp Sinh Nhật

- 10 Cốc Bia Vàng

- 10 Xu Vòng Quay

Loại 2: Dùng 5000 Kim Cương nhận thưởng mỗi ngày, tối đa 7 ngày

- 1 Bánh Sinh Nhật

- 5 Thiệp Sinh Nhật

- 10 Cốc Bia Vàng

- 5 Thùng Bia

Loại 3: Dùng 10000 Kim Cương nhận thưởng mỗi ngày, tối đa 7 ngày

- 1 Bánh Sinh Nhật

- 5 Thiệp Sinh Nhật

- 10 Xu Vòng Quay

- 500 Búa Gỗ

Loại 4: Kích hoạt gói [Gói Thiệp Mừng] trị giá 2000 Vip Exp (499.000) để nhận thưởng mỗi ngày, tối đa 7 ngày

- 1 Bánh Sinh Nhật

- 7 Thiệp Sinh Nhật

- 30 Thùng Bia

- 1000 Búa Gỗ

Lưu ý quan trọng: Nếu những ngày trước đó thuyền trưởng không kích hoạt loại thiệp 2 3 4 thì phần thưởng gốc ở mỗi thiệp này sẽ tự động tích lũy mỗi ngày (dựa vào quà gốc x số ngày)

Chỉ cần kích hoạt 1 lần duy nhất và sẽ nhận quà mỗi ngày

Tích Lũy Ngày Vui

- Tham gia các nhiệm vụ sẽ nhận thưởng thú vị

Nhiệm vụ 1: Quay 20 lần cốc bia vàng, mỗi lần nhất thưởng và tối đa 200 vòng

- 1 Thiệp Sinh Nhật

- 2M Beli

Nhiệm vụ 2: Nhận 1 tướng 5 sao từ chiêu mộ (phải ghép mảnh) và dùng mảnh ghép tướng hoặc luyện tướng, mỗi lần nhận thưởng và tối đa 50 vòng

- 1 Thiệp

- 10 Xu Vòng Quay

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành 1 nhiệm vụ tổng bộ 4 sao, mỗi lần nhận thưởng và tối đa 30 vòng

- 1 Thiệp Sinh Nhật

- 2000 Đá Cường Hóa

Điều Uớc Bánh Kem

Thuyền trưởng sẽ có 4 nhóm để ước gồm

+ Vật phẩm

+ Bảo vật

+ Thuyền viên hệ thường

+ Thuyền viên hệ hiếm

- Mỗi nhóm sẽ có hạn nhận thưởng là 3 lần và khi cả 4 nhóm đều đạt tối đa 3 lần nhận thưởng sẽ làm mới lượt nhận thưởng.

- Sử dụng thiệp sinh nhật để tham gia mục sự kiện này.

- Mỗi khi tốn thiệp sinh nhật để ước, nếu không ra vật phẩm chỉ định sẽ nhận phần thưởng nho nhỏ bù đắp tinh thần.

Qùa Bigmom

Mục sự kiện Đổi Quà

Sử dụng Ngôi Sao và Bánh Sinh Nhật kiếm được thông qua sự kiện để đổi thưởng giá trị.

Ngôi sao và bánh sinh nhật có thể mua thêm từ Kim Cương và có giới hạn mua khác nhau.

Túi kì diệu

Sử dụng các tướng không còn giá trị để quy đổi ra Ngôi Sao.

Tối đa có thể quy đổi tướng 3 sao , 4 sao và 5 sao các hệ

Qùa đặc biệt

Khi thyền trưởng có tướng Lính Chì 9 Sao và 10 Sao không sử dụng có thể đem qua đổi thành Lính Chì 6 Sao tại mục sự kiện này

Lính Chì 9 Sao hệ thường sẽ cần 4 bánh sinh nhật và nhận lại 4 Lính Chì 6 Sao cùng hệ và 4000 Ngôi Sao

Lính Chì 9 Sao hệ hiếm sẽ cần 6 bánh sinh nhật và nhận lại 4 Lính Chì 6 Sao cùng hệ và 4000 Ngôi Sao

Lính Chì 10 Sao hệ thường sẽ cần 6 bánh sinh nhật và nhận lại 8 Lính Chì 6 Sao cùng hệ và 4000 Ngôi Sao

Lính Chì 10 Sao hệ hiếm sẽ cần 9 bánh sinh nhật và nhận lại 8 Lính Chì 6 Sao cùng hệ và 4000 Ngôi Sao

Gói Thiệp Mừng

Nhiều gói ưu đãi hấp dẫn nhân dịp sinh nhật đang chờ các thuyền trưởng, nhanh tay nhé thuyền trưởng ơi

Sự Kiện 14: Thám Hiểm Grand Line

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sự kiện này gồm 3 phần:

+ Phần 1: Phần quà đăng nhập - Chỉ cần đăng nhập và nhấn [Điểm Danh] để nhận thưởng giá trị.

+ Phần 2: Thám hiểm 2 hòn đảo - Đảo Bóng Đêm và Đảo Rực Rỡ

      - Thuyền trưởng chỉ cần sử dụng vật phẩm "Bản Đồ Đại Hải Trình" để di chuyển thuyền của Luffy đến các vị trí kho báu và lấy thưởng 

      - Thuyền trưởng có thể thám hiểm tối đã cả 2 đảo - tức cần 100 x "Bản Đồ Đại Hải Trình"

      - Phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào túi nhân vật 

+ Phần 3: Gói nạp ưu đãi có chứa rất nhiều vật phẩm giá trị

Sự Kiện 15: Xúc Xắc One Piece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng mỗi ngày nhận 2 vật phẩm "Xí Ngầu" ngay tại giao diện sự kiện

+ Xúc Xắc Bình Thường : Di chuyển ngẫu nhiên 1 - 6 bước tương ứng với số nút đổ xúc xắc.
+ Xúc Xắc May Mắn : Người chơi được chọn số ô muốn di chuyển.
+ Lá Bài Tarrot : Khi di chuyển vào ô này, bạn sẽ được chọn 1 trong 3 là bài có hiệu ứng ngẫu nhiên.
+ Chóng Mặt : Khi di chuyển vào ô này, ở lần đổ xúc xắc tiếp theo nếu ra số chẵn sẽ tiến lên, nếu ra số lẻ sẽ đi lùi về theo số bước tương ứng với số nút xúc xắc.
+ Nguyên Liệu : Khi di chuyển vào các ô tài nguyên, Thuyền Trưởng sẽ nhận được tài nguyên tương ứng, đồng thời ô tài nguyên đó sẽ được nâng cấp lên 1 level, tối đa 3 level.
+ Sao May Mắn : Khi đi qua hoặc di chuyển vào ô Sao May Mắn, Thuyền Trưởng sẽ nhận được Sao. Khi đạt đủ mốc Sao, Thuyền Trưởng sẽ nhận được quà tương ứng theo mốc. Khi di chuyển vào ô Sao May Mắn sẽ nâng cấp level của ô này, tối đa tăng 3 level.


Hướng dẫn chung :
- Tiến hành đổ xúc xắc để di chuyển, mỗi lượt đi sẽ tiêu hao 1 xúc xắc, mục tiêu của bạn là đi càng nhiều vòng nhất có thể để thu thập cũng như nâng cấp level tài nguyên và Sao.
- Mỗi một vòng sẽ cần thu thập 500 Sao, Thuyền Trưởng hãy  thu thập đủ 500 sao để nhận toàn bộ mốc quà, sau đó quà sẽ được reset lại và Thuyền Trưởng có thể thu thập Sao & nhận thêm các mốc quà.
- Xúc xắc thường có thể nhận được thông qua các sự kiện, quà hằng ngày hoặc mua bằng kim cương.
- Xúc xắc may mắn có thể nhận được khi di chuyển vào ô xúc xắc may mắn trong sự kiện, hoặc thông qua các gói nạp ưu đãi.
- Xúc xắc có thể tái sử dụng ở lần mở sự kiện tiếp theo.

Lưu ý: Số sao mà thuyền trưởng có được ở sự kiện lần này sẽ bị xóa khi mở lại sự kiện này ở lần sau

Sự Kiện 16: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 17: Thức Tỉnh Katakuri

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi thuyền trưởng nâng thuyền viên Katakuri đạt số sao chỉ định theo sự kiện đưa ra sẽ nhận thêm phần thưởng giá trị.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật

Sự Kiện 18: Đua Top Tiêu Liên Server

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Mỗi khi tiêu kim cương sẽ được tích điểm vào sự kiện

- 1 Kim Cương Tiêu Phí = 1 Điểm

- Cần 1 phút để hệ thống cập nhật

- Phần thưởng sẽ trao qua thư trong game trong vòng 48h tiếng sau khi sự kiện kết thúc,

Sự Kiện 19: Xu Vòng Quay Siêu Cấp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sử dụng Xu Vòng Quay Siêu Cấp để được tính mốc sự kiện

- 1 Xu Vòng Quay Siêu Cấp = 1 Điểm Sự Kiện

- Đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó qua thư và sự kiện có tối đa 4 vòng

Sự Kiện 20: Phần Qùa Đăng Nhập

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà đăng nhập mỗi ngày

+ 100 Dép Luffy

+ 1 Rương Sinh Nhật 1 Tuổi

Sự Kiện 21: Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 20/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 26/08/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Cơ hội nhận thưởng bảo vật siêu VIP từ sự kiện này.