[Sự Kiện]: Ngày Hội Tứ Hoàng.

24-08-2021

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 4: Đăng Nhập Nhận Râu Trắng

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

- Phần quà Râu Trắng được đặt tại ngày thứ 7 của sự kiện, nên thuyền trưởng chăm chỉ online để nhận Râu Trắng nha

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 5: Kim Tự Tháp One Piece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Tham gia sự kiện này thuyền trưởng cần sử dụng 2 vật phẩm

+ Bản Đồ Hải Tặc: Dùng để làm mới vật phẩm hoặc mở khóa vật phẩm trong sự kiện.

+ Xu Hải Tặc: Mua vật phẩm mua lấy phần thưởng trong sự kiện.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng cộng sẽ có 3 nhân vật sẽ mang đến 3 nhóm quà tặng khác nhau. 

- Chi tiết phần thưởng mỗi nhóm, thuyền trưởng có thể xem trực tiếp trong game

- Sau khi đổi xong thì phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào trong túi nhân vật và tính 1 lần đổi.

Đặc biệt: Cơ hội duy nhất sỡ hữu những bảo vật siêu VIP sẽ xuất hiện trong sự kiện lần này

Sự Kiện 6: Đổi Lính Chì

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng các tài nguyên chỉ định và vật phẩm [Kẹo] để đổi các chú Lính Chì 6 Sao làm food nâng cấp tướng.

- Lưu ý: mỗi lính chì chỉ đổi 1 lần duy nhất

- Vật phẩm [Kẹo] có thể kiếm thông qua các sự kiện 1, 2 ,3 và không bị thu hồi khi hết sự kiện

Sự Kiện 7: Shop Kim Cương

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng Kim Cương để mua vật phẩm trong cửa hàng

 

Sự Kiện 8: Tích Tiêu Kim Cương Nhận Nami N.W

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Đạt mốc tích tiêu Kim Cương nhân quà liền tay

Sự Kiện 9: Shop Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Dùng vật phẩm "Cỏ 4 Lá" mua vật phẩm trong cửa hàng

Sự Kiện 10: Shop Huy Hiệu Rank S

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Huy Hiệu Rank S" để mua đồ trong cửa hàng

Sự Kiện 11: Shop Huyền Thoại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Huyền Thoại Hải Tặc" để mua đồ trong cửa hàng

Sự Kiện 12: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Nâng cấp trang bị khi sự kiện diễn ra

Sự Kiện 13: Chiến Trường Khóc Liệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Tỷ thí với bạn bé nhận ngay Râu Trắng, Râu Đen, Shanks, Katakuri và còn nhiều vật phẩm giá trị đang chờ huyền trưởng đó

Sự kiện ưu đãi duy nhất diễn ra trong thời gian này

Sự Kiện 14: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 15: Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Cơ hội duy nhất sở hữu bảo vật siêu VIP "Mũ Chopper" từ sự kiện này

Sự Kiện 16: Đăng Nhập Mỗi Ngày

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 27/08/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 02/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Mỗi ngày đăng nhập nhận

+ 1 x Bình Hồi Sinh

+ 1 x Xu Hải Tặc

+ 1 x Rương Chống Dịch Covid 19

Bổ Sung Thông Thạo

Cập nhật tướng Katakuri vào thông thạo