[SỰ KIỆN]: QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3.

01-03-2021

Xin chào thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo thể lệ cho sự kiện siêu đặc biệt "Tặng Hoa Nhận Quà Thả Ga" cùng "Hải Tặc Đại Chiến" mang về nhiều phần quà nhé.

Thời Gian

- Thời gian Tặng Hoa: Từ 10h ngày 05/03/2021 đến 23h59ngày 12/03/2021

- Thời gian Nhận Lượt Tặng Hoa từ Nạp Thẻ: Từ 00h00 ngày 05/03/2021 đến 23h59 ngày 11/03/2021 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Tặng Hoa)

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://haitacdaichien.vn/su-kien/quoc-te-phu-nu

- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt Tặng Hoa và tiến hành Tặng Hoa Săn Quà để nhận được nhiều phần quà giá trị như GOSU CARD - VẬT PHẨM TRONG GAME.

- Tất cả người chơi tham gia Tặng Hoa đạt mốc 100.000 - 200.000 - 300.000 - 500.000 - 1.000.000 - 2.000.000 lượt Tặng Hoa sẽ nhận được Quà Toàn Server (tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 48h kể từ khi sự kiện kết thúc). 

- Ngoài ra cá nhân mỗi thuyền trưởng khi đạt mốc Mở vớ cá nhân sẽ nhận quà riêng. 

Lưu ý: Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào nhân vật đã chọn vào game.  Riêng GOSU CARD sẽ nhận tại mục Lịch Sử.

Quy Tắc Nhận Lượt

Lưu ý: Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất

Nhiệm Vụ Lượt LƯU Ý
Đăng Nhập Mỗi Ngày 1 Mỗi ngày đăng nhập vào trang sự kiện nhận lượt
Chia Sẻ Mỗi Ngày 2
Share mỗi ngày nhận lượt tham gia săn quà
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) 1 Đủ điều kiện là nhận

Lưu Ý:

- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Cập Nhật Lượt để hệ thống cập nhật Lượt Tặng Hoa tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)

- Lượt Tặng Hoa sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game

- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:

     - Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)

     - Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)

- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Thuyền Trưởng có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ

Phần Thưởng

Tặng Hoa Nhận Quà

Mỗi lượt Tặng Hoa, thuyền trưởng sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng sau: 

Tên Vật Phẩm Sẽ Nhận Số Lượng Nhận
Cốc Bia Thường 3
Cốc Bia Vàng 1
Thùng Bia 1
Xu Vòng Quay Thường 1
Xu Vòng Quay Siêu Cấp 1
Giấy Thách Đấu 5
Giấy Sinh Mệnh 300
Thuốc Hoán Đổi 50
Thư Nhiệm Vụ Thường 1
Thư Nhiệm Vụ Khó 1
Ống Nhòm 1
Mảnh Bảo Vật Lam 10
Mảnh Bảo Vật Tím 15
Mảnh Bảo Vật Vàng 25
Gosu card 20k 1
Gosu card 50k 1
Gosu card 100k 1
Mảnh Tướng Đại Hải Tặc 50
Mảnh Tướng S - Random 50
Mảnh Tướng SS - L1 50
Mảnh Tướng SS - L2 50

Đạt Mốc Tặng Hoa Nhận Quà Toàn Server

Tất cả thuyền trưởng sẽ nhận quà này khi đạt mốc Tặng Hoa bên dưới: 

Mốc Lượt Tặng Hoa Phần Thưởng Số Lượng
100.000 Đá Exp 2500000
Đá Cường Hóa 1000
Huy Hiệu Hạm Đội 5000
Đá Nâng Đồ 100000
200.000 Beli 5000000
Kim Cương 1000
Gỗ 4000
Kim Loại 1000
300.000 Đá Exp 10000000
Đá Cường Hóa 5000
Huy Hiệu Hạm Đội 10000
Đá Nâng Đồ 250000
500.000 Beli 50000000
Kim Cương 5000
Gỗ 15000
Kim Loại 4000
1.000.000 Đá Exp 100000000
Đá Cường Hóa 10000
Huy Hiệu Hạm Đội 20000
Đá Nâng Đồ 400000
2.000.000 Beli 100000000
Kim Cương 10000
Gỗ 30000
Kim Loại 5000

Đạt Mốc Tặng Hoa Nhận Quà Cá Nhân

STT Phần Thưởng Mốc Hoa
1 Mảnh Tướng SS L1 x100 50
Beli 12h x2
Đá Exp 12h x2
10 Thùng Bia
10 Cốc Bia Vàng
5000 Đá Cường Hóa
2 Mảnh Tướng SS L2 x100 100
Beli 24h x2
Đá Exp 24h x2
5000 Bụi Ma Thuật
5000 Huy Hiệu Hạm Đội
10.000 Đá Cường Hóa
3 Mảnh Tướng SS - Thông Minh x100 200
Beli 72h x2
Đá Exp 72h x2
10.000 Huy Hiệu Hạm Đội
200.000 Đá Nâng Đồ
15.000 Đá Cường Hóa
4 Mảnh Tướng SS - Minh Mẫn x100 350
50 Mảnh Bảo Vật Đỏ
Beli 72h x4
Đá Exp 72h x4
15.000 Gỗ
350.000 Đá Nâng Đồ
5 Quyền Tùy Chọn Tướng L1 x1 550
50 Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc Biệt
Beli 72h x8
Đá Exp 72h x8
500.000 Đá Nâng Đồ
2000 Kim Loại
6 Quyển Tùy Chọn Tướng L2 x1 850
50 Mảnh Tướng SS - Thông Minh
Beli 72h x12
Đá Exp 72h x12
1.000.000 Đá Nâng Đồ
30.000 Bụi Ma Thuật
7 Quyển Tùy Chọn Tướng L2 x1 1200
1.500.000 Đá Nâng Đồ
100 Rương Sách Nghề Random
100 Rương Sách Hệ Random
100 Huy Hiệu Rank S
100 Huy Hiệu Rank SS

Lưu ý

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện BQT sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Vật phẩm sẽ gửi thẳng vào tài khoản nhân vật trong game, riêng Gosu Card sẽ nhận mã tại Lịch Sử ở trang sự kiện

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Nami