[SỰ KIỆN] RA MẮT TƯỚNG SANJI N.W.

19-10-2020

Xin chào tất cả thuyền trưởng,

 

Nami xin công bố chuỗi sự kiện mừng tướng Sanji N.W ra mắt gồm các sự kiện siêu to khổng lồ như sau:

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 4: Đăng Nhập Tặng Quà

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập vào game sẽ nhận phần thưởng

"Thùng Bia x1"

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

- Phần quà đăng nhập sẽ gửi qua thư nhân vật

Sự Kiện 5: Tích Lũy VIP EXP

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 6: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hội các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện Tướng

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

Sự Kiện 7: Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện thuyền trưởng dùng vật phẩm "Cỏ 4 Lá" để quy đổi các vật phẩm giá trị trong shop quy đổi.

- Mỗi món sẽ có giới hạn số lần khác nhau

- "Cỏ 4 Lá" thuyền trưởng có thêm kiếm thông qua việc quay sự kiện "Xu Vòng Quay"

Sự Kiện 8: Tích Tiêu Nhận Magellan

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng Kim Cương thì sẽ kiện sẽ tích lũy số Kim Cương đã sử dụng.

- Đạt mốc nào sẽ nhận vật phẩm đó qua thư trong game

Sự Kiện 9: Ra Mắt Tướng Mới Sanji N.W

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng với thời gian trên: S1 đến S68

Lưu ý: Server S69 đến S74 mỗi khi server được mở sẽ bắt đầu tính thời gian đếm ngược là 7 ngày.

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng khác nhau

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất quà ngày đó

- Phần quà bên mục kích hoạt sẽ nhận được khi thuyền trưởng kích hoạt

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và sẽ nhận tất cả quà của những ngày trước đó.

- Ngoài ra sẽ có 2 combo quà cực xịn đang chờ thuyền trưởng.

Sự Kiện 10: Khuyến Mại x2 Kim Cương 

Thời gian bắt đầu: 21/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 27/10/2020 lúc 23:59

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi mốc Kim Cương đều có cơ hội x1 

- Chỉ Kim Cương được x2 , riêng VIP EXP sẽ KHÔNG x2

- Sự Kiện Tích Lũy VIP EXP sẽ x2 theo Kim Cương nhận

- Kim Cương x2 cũng sẽ ứng với mốc Nạp Đơn.

⚠️Ví dụ: 

❗️Thuyền Trưởng nạp đơn kim cương gói 5000 thì sẽ nhận được tổng phần quà : 10.000 Kim Cương + Gói ưu đãi nạp đơn mốc 10.000 Kim Cương .
❗️Thuyền Trưởng nạp đơn kim cương gói 10.000 thì sẽ nhận được tổng phần quà : 20.000 Kim Cương + 1 Gói ưu đãi nạp đơn mốc 10.000 Kim Cương.
❗️Hệ thống VIP sẽ không X2 VIP EXP tuy nhiên [SỰ KIỆN TÍCH LŨY VIP EXP] sẽ vẫn x2