[SỰ KIỆN THÁNG]: UPDATE SỰ KIỆN MỚI.

17-11-2020

Xin chào thuyền trưởng,

Nami xin thông báo sự kiện mới sẽ được bổ sung vào Sự Kiện Tháng mới.

Thất Vũ Hải

Thời gian bắt đầu: 00:00 19/11/2020

Tự động reset sự kiện sau 30 ngày

- Tổng cộng sẽ có 7 ải tương ứng 7 boss, độ khó mỗi ải sẽ tăng dần.

- Thuyền trưởng sử dụng "Ống Nhòm" để khiêu chiến từng ải boss.

- "Ống Nhòm" có thể kiếm thông qua các nguồn sau:

+ Mua trực tiếp bằng Kim Cương (50 KC = Ống Nhòm x1). Tối đa 300 Ống Nhòm được mua bằng KC trong 1 tháng.

+ Treo Ải Thám Hiểm có tỷ lệ rớt nhận được 

- Sau mỗi lần tấn công (tức mỗi 1 Ống Nhòm được sử dụng) sẽ nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm như: Đá exp, Bụi Ma Thuật, Beli,....

- Khi hoàn thành 1 ải boss sẽ nhận phần thưởng to nhất của ải đó.

- Thuyền trưởng sử dụng tính năng "Ủy Thác" để sử dụng nhanh số lượng "Ống Nhòm" đang có.

Mọi thắc mắc liên hệ Fanpage "Hải Tặc Đại Chiến" để Nami hỗ trợ tốt nhất.

Nami kính bút!