[SỰ KIỆN] THỢ ĐÓNG TÀU FRANKY.

05-10-2020

Xin chào tất cả thuyền trưởng,

 

Bản tin sự kiện tuần mới chào đón thành viên mới "Franky N.W - Thợ Đóng Tàu Băng Mũ Rơm" gồm các sự kiện hấp dẫn như sau:

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

 

Thời gian bắt đầu: 07/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 13/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Đặc biệt: Tại mỗi mốc sẽ có thêm vật phẩm "Cola"

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

 

Thời gian bắt đầu: 07/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 13/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Đặc biệt: Tại mỗi mốc sẽ có thêm vật phẩm "Cola"

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

 

Thời gian bắt đầu: 07/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 13/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Đặc biệt: Tại mỗi mốc sẽ có thêm vật phẩm "Cola"

Sự Kiện 4: Quà Đăng Nhập

Thời gian bắt đầu: 07/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 13/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập vào game sẽ nhận phần thưởng

"Xu Vòng Quay x2"

"CoLa" x100

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

- Phần quà đăng nhập sẽ gửi qua thư nhân vật

Sự Kiện 5: Kích Hoạt Nhận Franky N.W

 

Thời gian bắt đầu: 07/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 13/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng với thời gian trên: S1 đến S54

Lưu ý: Server S55 đến S60 mỗi khi server được mở sẽ bắt đầu tính thời gian đếm ngược là 7 ngày.

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng khác nhau

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất quà ngày đó

- Phần quà bên mục kích hoạt sẽ nhận được khi thuyền trưởng kích hoạt

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và sẽ nhận tất cả quà của những ngày trước đó.

- Ngoài ra sẽ có 2 combo quà cực xịn đang chờ thuyền trưởng.

Sự Kiện 6: Tích Lũy VIP EXP Nhận Franky N.W

Thời gian bắt đầu: 07/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 13/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 7: Tích Tiêu Nhận Marco

 

Thời gian bắt đầu: 07/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 13/10/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tiêu Kim Cương trong game sẽ được tích lũy và nhận quà khi đạt mốc nhất định

- Phần thưởng đạt mốc sẽ gửi qua hòm thư nhân vật trong game

Sự Kiện 8: Sự kiện "Thu Thập Cola"

Thời gian bắt đầu: 07/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 13/10/2020 lúc 23:59

- Vật phẩm "Cola" sẽ được bổ sung thêm vào phần thưởng nhận tại rương ải sau 1 khoảng thời gian offline.

- Trong suốt 7 ngày như thế mỗi lần offline thì hệ thống sẽ thưởng thêm vật phẩm "Cola" mỗi khi nhận thưởng tại rương ải AFK.

- Dùng vật phẩm "Cola" để quy đổi trong cửa hàng gồm các vật phẩm cần thiết như: Beli , Đá Exp,...

- Đây là cơ hội tốt để thuyền trưởng kiếm thêm Beli & Đá Exp miễn phí từ hoạt động sự kiện đó nha.

Lưu ý: Rương ải AFK sẽ chỉ tích lũy trong 10 tiếng là đầy & không tích lũy thêm đâu nha thuyền trưởng.