[SỰ KIỆN]: THỬ THÁCH THUYỀN TRƯỞNG.

17-02-2021

Xin chào thuyền trưởng,

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện mừng tính năng "Thử Thách" gồm các sự kiện sau:

CHUỖI SỰ KIỆN TRONG GAME

Sự Kiện 1: Kim Tự Tháp OnePiece

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung: 

- Tham gia sự kiện này thuyền trưởng cần quan tâm 2 vật phẩm

+ Trâu Vàng: Dùng để làm mới vật phẩm hoặc mở khóa vật phẩm lúc đầu

+ Thỏi Vàng: Trao đổi phần thưởng với nhân vật trong sự kiện 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng cộng sẽ có 3 nhân vật sẽ mang đến 3 nhóm quà tặng khác nhau. 

Các nhóm quà tặng & điều kiện đổi quà như sau: 

Nhóm Số Thỏi Vàng Số Trâu Vàng Làm Mới Số Lần Đổi Tổng Trâu Vàng Cần
Tướng 50 1 6 300
Vật Phẩm 5 1 10 50
Bảo Vật 100 1 2 200

- Chi tiết phần thưởng mỗi nhóm, thuyền trưởng có thể xem trực tiếp trong game

- Sau khi đổi xong thì phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào trong túi nhân vật và tính 1 lần đổi.

Cách kiếm vật phẩm sự kiện: 

1/ Trâu Vàng

- Đăng nhập mỗi ngày

- Mốc sự kiện

- Cỏ 4 Lá

- Gói Khuyến Mại

- Cửa Hàng Kim Cương

2/ Thỏi Vàng

- Mốc Sự Kiện

- Cỏ 4 Lá

- Gói Khuyến Mại

Lưu ý:

- Vật phẩm "Thỏi Vàng" &  "Trâu Vàng" chỉ dùng trong sự kiện lần này.

- Tướng , Vật Phẩm hay Bảo Vật đã đổi nếu làm mới ra lại thì vẫn có thể đổi tiếp nếu còn hạn đổi nhóm quà đó

Sự Kiện 2: Cửa Hàng Kim Cương

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung: 

- Shop sẽ trưng bày rất nhiều vật phẩm xịn xò với giá trị Kim Cương được giảm giá 20%

- Mỗi món đồ sẽ có giới hạn đổi khác nhau.

Lưu ý:

- Vật phẩm" Kẹo" có thể tích lũy lại

- Vật phẩm "Trâu Vàng" & "Thỏi Vàng" cho sự kiện Kim Tự Tháp OnePiece chỉ có tác dụng trong sự kiện này.

Sự Kiện 3: Đổi Thuyền Viên

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng có thể đổi Lính Chì 6 sao ở các hệ khác nhau

- Mỗi Lính Chì ở các hệ khác nhau chỉ có hạn đổi 1 lần duy nhất

- Quy đổi cần 1 vật phẩm đặc biệt [Kẹo] - kiếm được thông qua các sự kiện xu vòng quay - chiêu mộ đặc biệt & chiêu mộ đại hải tặc.

Lưu ý: Kẹo có thể tích lũy lại và dùng cho các lần sự kiện [Đổi Thuyền Viên] các lần tiếp theo.

Sự Kiện 4: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện là cơ hội để thuyền trưởng nâng cấp trang bị của mình lên cấp cao hơn.

- Mỗi mốc nâng cấp sẽ chỉ có hạn là 1 lần

- Khi nâng cấp sẽ yêu cầu bộ trang bị hiện tại, beli & kim cương.

- Sau nâng cấp sẽ nhận trang bị cấp cao hơn (mất beli, kim cương & trang bị cũ nâng lên trang bị mới)

Sự Kiện 5: Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung: 

- Sự kiện này thuyền trưởng cần sử dụng vật phẩm "Cỏ 4 Lá" để đổi các phần thưởng giá trị.

- Vật phẩm" Cỏ 4 Lá" thuyền trưởng có thể kiếm thông qua việc sử dụng "Xu Vòng Quay" hoặc tham gia các sự kiện khác.

Sự Kiện 6: Tích Lũy VIP EXP

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 7: Đăng Nhập Mỗi Ngày

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập nhận 1x [Trâu Vàng]

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

Sự Kiện 8: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Số Vòng: 4 - 150 điểm/ vòng

Nội dung: 

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Vật phẩm" Kẹo" có thể tích lũy lại

- Vật phẩm "Trâu Vàng" & "Thỏi Vàng" cho sự kiện Kim Tự Tháp OnePiece chỉ có tác dụng trong sự kiện này.

Sự Kiện 9: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Số vòng: 4

Nội dung: 

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Vật phẩm" Kẹo" có thể tích lũy lại

- Vật phẩm "Trâu Vàng" & "Thỏi Vàng" cho sự kiện Kim Tự Tháp OnePiece chỉ có tác dụng trong sự kiện này.

Sự Kiện 10: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Số vòng: 4

Nội dung: 

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Vật phẩm" Kẹo" có thể tích lũy lại

- Vật phẩm "Trâu Vàng" & "Thỏi Vàng" cho sự kiện Kim Tự Tháp OnePiece chỉ có tác dụng trong sự kiện này.

Sự Kiện 11: Nhân Đôi Hoạt Động

Thời gian bắt đầu: 19/02/2021 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 25/02/2021 lúc 23:59

Server: Áp dụng toàn server

Nội dung: 

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:
+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung

BỔ SUNG & CẬP NHẬT MỚI

1. Cập Nhật Doflamingo

Nami sẽ tiến hành cập nhật vị thuyền trưởng Doflamingo vào các vị trí trong game như sau:

Thời gian: 00:00 ngày 19/2/2021

Mảnh Tướng SS - Chính Xác

Mảnh Tướng Chính Xác 5 sao

Mảnh Tướng Đại Hải Tặc

1000 Điểm Đại Hải Tặc

Mảnh Tướng SS Tùy Chọn L1

2. Cập Nhật Thông Thạo Tướng

Nami sẽ tiến hành cập nhật thêm 2 thuyền trưởng vào tính năng Thông Thạo

Thời gian: 10:00 ngày 19/2/2021

- Luffy N.W

- Zoro N.W

3. Cập Nhật Vượt Ải và Nhiệm Vụ Chính Tuyến

Thời gian: 00:00 ngày 19/2/2021