[Sự Kiện]: Tứ Hoàng Big Mom.

17-11-2021

Sự kiện 1: Shop Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung: Sử dụng "Cỏ 4 Lá" để đổi vật phẩm trong cửa hàng

Sự kiện 2: Shop Kim Cương

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung: Sử dụng "Kim Cương" để đổi vật phẩm trong cửa hàng

Sự kiện 3: Shop Rơi Ải

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung: Sử dụng "Hoa Hồng" để đổi đồ trong cửa hàng

"Hoa Hồng" có thể kiếm thêm tại rương thám hiểm

Sự kiện 4: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung: Nâng cấp trang bị tại giao diện sự kiện

Sự kiện 5: Tích Tiêu Kim Cương

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung: Mỗi khi sử dụng Kim Cương sẽ được tích điểm khi bắt đầu sự kiện và cho đến khi kết thúc sự kiện

1 Kim Cương = 1 Điểm

Sự kiện 6: Đổi Lính Chì

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung: Khi sự kiện diễn ra, thuyền trưởng có thể đổi Lính Chì 6 Sao tại giao diện sự kiện

Sự kiện 7: X2 hoạt động

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:

+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung

Sự kiện 8: Ra mắt Bigmom

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự kiện 9: Chiến Trường Bigmom

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia chiến trường thách đấu sẽ nhận được điểm tích lũy sự kiện như sau:

+ Thắng nhận 2 điểm

+ Thua nhận 1 điểm.

- Tích lũy điểm và đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó

- Kích hoạt gói quà VIP của sự kiện sẽ nhận ngay 2000 VIP EXP và các phần quà bên mục quà VIP nếu đạt mốc.

Sự kiện 10: Kim Tự Tháp OP

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung: Sử dụng vật phẩm "Nấm One Piece" và "Kẹo Mút" để tham gia sự kiện

Sự kiện 11: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự kiện 12: Thức Tỉnh Bigmom

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung: Thức tỉnh đạt yêu cầu sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư.

Sự Kiện 13: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

Sự kiện 14: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

Sự kiện 15: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

Sự kiện 16: Tích Nạp Bigmom

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

Sự Kiện 17: Nhiệm Vụ Chiến Trường

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

Sự Kiện 18: Nạp Liên Tiếp

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 19.11

Thời gian kết thúc: 09:59 ngày 26.11

Nội dung:

Tin Tức 1: Cập nhật Ichiji vào quyển L1