[SỰ KIỆN]: TUẦN LỄ TRIỆU TẬP.

14-12-2020

Xin chào thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo chuỗi sự kiện tuần mới mang tên: "TUẦN LỄ TRIỆU TẬP" 

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Số vòng: 4 vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Số vòng: 4 vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Số vòng: 4 vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 4: Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập nhận 100x [HỒN HẢI TẶC]

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

Sự Kiện 5: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hội các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện Tướng

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

Sự Kiện 6: Shop Hải Hồn

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng sử dụng  [Hồn Hải Tặc] để đổi các vật phẩm giá trị

- [Hồn Hải Tặc] có thể kiếm được các sự kiện trong game & huyết tế thuyền viên

Sự Kiện 7: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện là cơ hội để thuyền trưởng nâng cấp trang bị của mình lên cấp cao hơn.

- Mỗi mốc nâng cấp sẽ chỉ có hạn là 1 lần

- Khi nâng cấp sẽ yêu cầu bộ trang bị hiện tại, beli & kim cương.

- Sau nâng cấp sẽ nhận trang bị cấp cao hơn (mất beli, kim cương & trang bị cũ nâng lên trang bị mới)

Sự Kiện 8: Tích VIP EXP

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 9: Tích Tiêu Nhận SanJi N.W

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi thuyền trưởng tiêu Kim Cương sẽ được tính vào sự kiện

- Đạt mốc tiêu nào sẽ nhận phần thưởng mốc tiêu Kim Cương đó qua thư trong game

Sự Kiện 10: X2 Hoạt Động

Thời gian bắt đầu: 16/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 22/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:
+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung