Sự Kiện Tuần Lễ Vàng.

13-09-2020

Nami xin chào thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo chi tiết sự kiện "Tuần Lễ Vàng" cực nhiều ưu đãi & hấp dẫn gồm các sự kiện như sau:

Sự Kiện 1: Tất cả sự kiện mặc định

- Thời gian bắt đầu: 00:00 16/9/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 22/9/2020

- Gồm tất cả sự kiện mặc định gồm:

+ Sự kiện Chiêu mộ đại hải tặc

2 vòng - 200 điểm / vòng

+ Sự kiện Chiêu mộ đặc biệt

2 vòng - 80 điểm / vòng

+ Sự kiện Xu vòng quay

2 vòng - 400 điểm / vòng

Lưu ý:

- Tất cả sự kiện trên đều sẽ có thêm phần thưởng là KẸO

- KẸO nguyên liệu cần dùng trong sự kiện ĐỔI TƯỚNG & có thể tích lũy để sử dụng trong các sự kiện Đổi Tướng lần sau

Xem chi tiết sự kiện tuần mặc định như sau: TẠI ĐÂY

Sự Kiện 2: Phần quà đăng nhập mỗi ngày

- Thời gian bắt đầu: 00:00 16/9/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 22/9/2020

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày thuyền trưởng sẽ nhận các vật phẩm sau đây

+ 2x vật phẩm "Xu Vòng Quay"

Sự Kiện 3: Đổi Tướng

- Thời gian bắt đầu: 00:00 16/9/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 22/9/2020

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có 6 tướng được đưa ra để quy đổi. Ngoài phần thưởng chính là tướng đó thì thuyền trưởng sẽ nhận thêm các phần thưởng phụ rất hấp dẫn  nhé.

Sự Kiện 4: Nạp Tích Lũy

- Thời gian bắt đầu: 00:00 16/9/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 22/9/2020

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ tích lũy thêm VIP EXP từ các gói nạp mà thuyền trưởng đã nạp. Khi đạt mốc VIP EXP nào sẽ nhận thêm quà mốc đó