Sự Kiện Tuần Mặc Định.

06-09-2020

Nami xin chào các thuyền trưởng,

Theo như các góp ý từ các thuyền trưởng gửi về cho Nami thì mong muốn các sự kiện "Xu Vòng Quay" -"Cốc Bia Vàng" & "Thùng Bia" giờ đây sẽ được chạy mặc định mỗi tuần để thuyền trưởng có vật phẩm là sử dụng luôn không cần phải chờ tới sự kiện nữa đó.

Chi tiết như sau

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

- Số vòng: 4 vòng

- Phần quà đăng nhập mỗi ngày: Có hoăc Không tùy thuộc vào mỗi tuần

- Số điểm tối đa: 200 điểm (thay đổi sẽ thông báo vào sự kiện tuần)

- Phần thưởng cao nhất: 5 Trái Ác Qủy - 50 Mảnh Tướng SS Random Hệ Thường

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đặc Biệt

- Số vòng: 4 vòng

- Phần quà đăng nhập mỗi ngày: Có hoăc Không tùy thuộc vào mỗi tuần

- Số điểm tối đa: 80 điểm (thay đổi sẽ thông báo vào sự kiện tuần)

- Phần thưởng cao nhất: 15 Trái Ác Qủy - 50 Mảnh Tướng SS Random Hệ Hiếm

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

- Số vòng: 4 vòng

- Phần quà đăng nhập mỗi ngày: Có hoăc Không tùy thuộc vào mỗi tuần

- Số điểm tối đa: 400 điểm (thay đổi sẽ thông báo vào sự kiện tuần)

- Phần thưởng cao nhất: 5 Trái Ác Qủy - 50 Mảnh Tướng Đại Hải Tặc

Sự Kiện 4: Nạp Liên Tục

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp tối thiểu 100 Kim Cương sẽ nhận phần quà cực HOT

- Lưu ý: Chỉ tính khi thuyền trưởng chỉ nạp mỗi Kim Cương, KHÔNG tính khi nạp các gói ưu đãi.

Lưu ý:

1/ Đây là sự kiện mặc định chạy chung toàn bộ server & tự lặp lại sau mỗi 7 ngày.