[SỰ KIỆN] XẠ THỦ USOPP.

02-11-2020

Xin chào tất cả thuyền trưởng,

 

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 10/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Mỗi mốc thưởng sẽ có thêm items [KẸO] & [NÁ CAO SU] 

- Items này sử dụng trong các sự kiện liên quan

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 10/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Mỗi mốc thưởng sẽ có thêm items [KẸO] & [NÁ CAO SU] 

- Items này sử dụng trong các sự kiện liên quan

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 10/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 2 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Lưu ý:

- Mỗi mốc thưởng sẽ có thêm items [KẸO] & [NÁ CAO SU] 

- Items này sử dụng trong các sự kiện liên quan

Sự Kiện 4: Đăng Nhập Tặng Quà

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 10/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày thuyền trưởng đăng nhập vào game sẽ nhận phần thưởng

"Ná Cao Su x100"

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất phần thưởng ngày đó

- Phần quà đăng nhập sẽ gửi qua thư nhân vật

Sự Kiện 5: Treo Ải Tìm Ná Cao Su

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 11/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, vật phẩm Ná Cao Su sẽ được random trong mục nhận thưởng Thám Hiểm.

- Sử dụng vật phẩm này để quy đổi trong shop sự kiện

- Nhớ rằng: Rương thưởng chỉ tích lũy tối đa 10 tiếng, khi quá 10 tiếng rương sẽ không tích lũy thêm đâu nhé.

- Shop quy đổi sẽ kéo dài thêm 1  ngày để thuyền trưởng quy đổi.

Sự Kiện 6: Lễ Hội Trang Bị

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 11/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có các mốc để nâng cấp trang bị lên 1 mốc mới.

- Mỗi mốc nâng cấp chỉ nâng cấp 1 lần duy nhất

- Nâng cấp sẽ tốn Beli & Kim Cương, đồng thời trang bị cũ sẽ được tăng thêm sao tương ứng.

Sự Kiện 7: Đổi Thuyền Viên

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 11/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có 1 số tướng được cho phép quy đổi

- Quy đổi cần 1 vật phẩm đặc biệt "KẸO" - kiếm được thông qua các sự kiện khác

Lưu ý: [KẸO] không sử dụng đợt này vẫn tích lũy dùng cho lần sau được. 

Sự Kiện 8: Ra Mắt Tướng Mới Usopp N.W

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 11/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng 1: S1 đến S82

Server áp dụng 2: S83 đến S88 mỗi khi mở server sẽ đếm ngược 7 ngày sự kiện

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng khác nhau

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất quà ngày đó

- Phần quà bên mục kích hoạt sẽ nhận được khi thuyền trưởng kích hoạt

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và sẽ nhận tất cả quà của những ngày trước đó.

- Ngoài ra sẽ có 2 combo quà cực xịn đang chờ thuyền trưởng.

Sự Kiện 9: Nạp Tích Lũy Vip Exp

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 11/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nhận VIP EXP sẽ được tích lũy vào sự kiện

- Khi hết sự kiện sẽ reset toàn bộ điểm VIP EXP đã tích lũy

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư khi đạt mốc bất kỳ

Sự Kiện 10: Tích Tiêu Nhận Jinbe

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 11/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sử dụng Kim Cương thì sẽ kiện sẽ tích lũy số Kim Cương đã sử dụng.

- Đạt mốc nào sẽ nhận vật phẩm đó qua thư trong game

Sự Kiện 11: Truy Nã - Wanted

Thời gian bắt đầu: 04/11/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 11/11/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Toàn bộ server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện khi chiêu mộ ra thuyền viên mà sự kiện chỉ định từ tính năng [Chiêu Mộ Đặc Biệt] sẽ nhận ngay phần thưởng tương ứng

- Mỗi mốc chỉ có 1 lần nhận thưởng

Thông Báo Khác

- Cập nhật tướng Franky N.W vào vật phẩm sau:

Franky N.W

Mảnh Tướng SS - Chính Xác
Mảnh Tướng Chính Xác 5 sao
Mảnh Tướng Đại Hải Tặc
1000 Điểm Đại Hải Tặc
Mảnh Tướng SS Tùy Chọn L1

- Thời gian áp dụng: 4/11/2020 lúc 00:00