CẬP NHẬT BẬC VIP 19 - VIP 20.

07-10-2022

CẬP NHẬT BẬC VIP 19 - VIP 20

Thông Tin Cập Nhật:

Phiên bản cập nhật lần này Hải Tặc Đại Chiến sẽ ra mắt thêm hai bậc VIP mới đó là VIP 19 - VIP 20. Điều này giúp các vị Thuyền Trưởng khẳng định vị thế của mình và đạt nhiều phúc lợi cũng như hỗ trợ rất tốt trong việc nâng cao lực chiến của bản thân.
- Nội dung quyền lợi chi tiết bậc VIP 19 - VIP 20 như sau:

Bậc VIP Quyền Lợi VIP
19 *Phần thưởng Beli, kinh nghiệm, đá EXP khi tự động đánh: +270%
*Mua Beli tăng thêm: + 600%
*Ô chứa thuyền viên: + 500
*Số lần làm nhiệm vụ tổng bộ: 32
*Được nhân 3 tốc độ chiến đấu
*Số lần mua hoạt động chiến dịch: +80
20 *Phần thưởng Beli, kinh nghiệm, đá EXP khi tự động đánh: +300%
*Mua Beli tăng thêm: + 630%
*Ô chứa thuyền viên: + 530
*Số lần làm nhiệm vụ tổng bộ: 36
*Được nhân 3 tốc độ chiến đấu
*Số lần mua hoạt động chiến dịch: +100

Phần Thưởng Bậc VIP:

Khi Thuyền Trưởng đạt mốc bậc VIP 19 - VIP 20 sẽ được hai món quà bảo vật như sau:

Bậc VIP Thuộc Tính 6* 
19 Tăng 150 Tốc Độ, 45% Máu, 6% Tốc Độ
20 Tăng 145 Tốc Độ, 40% Công, 100% Sát thương chuẩn