Cập Nhật Thẻ Tháng Lớn Và Thẻ Tháng Nhỏ.

21-06-2023

Thẻ Tháng Lớn

Thông tin cập nhật:

- Nhận ngày 1000 Kim Cương

- Nhận 30 ngày, mỗi ngày 250 Kim Cương

Avatar Zoro độc quyền 

- Gói Quà Lớn:

  • Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên L2 x50

  • Thùng Bia x20

  • Đá Cường Hóa x10000

 

Thẻ Tháng Nhỏ

Thông tin cập nhật:

- Nhận ngày 500 Kim Cương

- Nhận 30 ngày, mỗi ngày 100 Kim Cương

- Gói Quà Nhỏ:

  • Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên L1 x50

  • Thùng Bia x10

  • Đá Cường Hóa x5000