CẤP VIP VÀ QUYỀN LỢI CỦA VIP.

28-10-2020

Các thuyền trưởng thân mến,

Nami xin giới thiệu với các thuyền trưởng về hệ thống VIP cũng như những quyền lợi khi trở thành VIP như sau:

Cách xem quyền lợi VIP, trong trò chơi thuyền trưởng có thể theo dõi chi tiết tại giao diện "Nạp kim cương -> Quyền lợi"

?Chi tiết Quyền Lợi VIP

Cấp Vip

Kim Cương & Vip Exp
(sẽ nhận khi nạp)

Gosu

Quà VIP

1

100

180

50 mảnh Sanji – S

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +8%

Mua tiền xu tăng thêm: +17%

Ô chứa tướng: +20

Được nhân 3 tốc độ chiến đấu

2

250

450

1 Quần thủy thủ (vàng) 4 sao

1 Giày thủy thủ(vàng) 4 sao

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +17%

Mua tiền xu tăng thêm: +34%

Ô chứa tướng: +30

 

3

500

900

1 Áo thủy thủ(vàng) 4 sao

1 Mũ thủy thủ( vàng) 4 sao

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +25%

Mua tiền xu tăng thêm: +51%

Ô chứa tướng: +45

 

4

1.500

2.700

1 Quần quý tộc(đỏ) 3 sao

1 Giày quý tộc(đỏ) 3 sao

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +38%

Mua tiền xu tăng thêm: +68%

Ô chứa tướng: +60

 

5

3.000

5.400

1 Áo quý tộc(đỏ) 3 sao

1 Mũ quý tộc(đỏ) 3 sao

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +48%

Mua tiền xu tăng thêm: +78%

Ô chứa tướng: +90

 

6

6.000

10.800

30 Trái ác quỷ

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +59%

Mua tiền xu tăng thêm: +98%

Ô chứa tướng: +120

 

7

15.000

27.000

50 Mảnh ACE - SS

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +72%

Mua tiền xu tăng thêm: +115%

Ô chứa tướng: +140

 

8

30.000

54.000

1 Mũ hải âu(đỏ) 6 sao

1 Áo hải âu(đỏ) 6 sao

1 Quần hải âu(đỏ) 6 sao

1 Giày hải âu(đỏ) 6 sao

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +89%

Mua tiền xu tăng thêm: +132%

Ô chứa tướng: +170

 

9

50.000

90.000

80 Trái ác quỷ

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +106%

Mua tiền xu tăng thêm: +145%

Ô chứa tướng: +200

 

10

100.000

180.000

50 Trái ác quỷ

50 Mảnh tướng SS – Ngẫu nhiên L1

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +151%

Mua tiền xu tăng thêm: +200%

Ô chứa tướng: +240

11

200.000

360.000

50 Mảnh bảo vật đỏ đặc biệt

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +200%

Mua tiền xu tăng thêm: +355%

Ô chứa tướng: +270

12

400.000

720.000

50 Mảnh bảo vật đỏ đặc biệt

Thuyền viên SS – Tùy chọn L1

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +205%

Mua tiền xu tăng thêm: +405%

Ô chứa tướng: +300

13

600.000

1.080.000

1 Bá Đao Râu Trắng

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +205%

Mua tiền xu tăng thêm: +405%

Ô chứa tướng: +370

14

1.200.000

2.160.000

1 Thánh Trừ Tà

Phần thưởng beli, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +210%

Mua beli tăng thêm: +455%

Ô chúa thuyền viên: +390

Số lần làm nhiệm vụ tổng bộ: 18

Số lần mua hoạt động chiến dịch: +45

15

2.000.000

3.600.000

1 Cung Mãng Xà

Phần thưởng beli, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +220%

Mua beli tăng thêm: +505%

Ô chúa thuyền viên: +410

Số lần làm nhiệm vụ tổng bộ: 20

Số lần mua hoạt động chiến dịch: +50

16

3.000.000

5.400.000

1 Hái Móc Câu

Phần thưởng beli, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +230%

Mua beli tăng thêm: +525%

Ô chúa thuyền viên: +430

Số lần làm nhiệm vụ tổng bộ: 22

Số lần mua hoạt động chiến dịch: +55

17

4.500.000

8.100.000

1 Mũ BigMom

Phần thưởng beli, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +240%

Mua beli tăng thêm: +545%

Ô chúa thuyền viên: +450

Số lần làm nhiệm vụ tổng bộ: 24

Số lần mua hoạt động chiến dịch: +60

18

6.000.000

10.800.000

1 Mũ Shanks

Phần thưởng beli, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +250%

Mua beli tăng thêm: +575%

Ô chúa thuyền viên: +470

Số lần làm nhiệm vụ tổng bộ: 28

Số lần mua hoạt động chiến dịch: +70


Lưu ý:

Sau khi đạt đủ mốc VIP, phần quà sẽ được gửi qua Thư