[MÁY CHỦ ĐẶC BIỆT]: KHIÊU CHIẾN THẦN THÚ.

14-06-2021

Xin chào thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo: Khai mở server Khiêu Chiến Thần Thú - máy chủ đặc biệt ngày 18/06/2021 lúc: 10:00

Server đặc biệt: Khiêu Chiến Thần Thú ra mắt đi kèm với nhiều sự kiện hấp dẫn như sau:

Sự Kiện 1: Tạo Nhân Vật Nhận Râu Trắng 

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 24/06/2021

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian này, khi tạo nhân vật thành công tại máy chủ S309 - Khiêu Chiến Thần Thú sẽ nhận ngay Tướng Râu Trắng 5 Sao x1 thông qua thư trong game.

- Mỗi nhân vật chỉ nhận thư 1 lần duy nhất

LƯU Ý: CHỈ ÁP DỤNG CHO SERVER S309 - Khiêu Chiến Thần Thú

 

Sự Kiện 2: Đua TOP Chiến Trường Đơn Đấu

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc: Dựa vào thời gian kết thúc mùa của chiến trường này trong game tại server 

S309 - Khiêu Chiến Thần Thú

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn sự kiện, thuyền trưởng tham gia tính năng [CHIẾN TRƯỜNG ĐƠN ĐẤU] và cố gắng giành thứ hạng cao trong tính năng này.

- Khi sự kiện kết thúc, Nami sẽ tổng kết và lấy TOP 10 Thuyền Trưởng trong Bảng Xếp Hạng tính năng [Chiến Trường Đơn Đấu] và tiến hành trao quà sau 24h kể từ ngày công bố kết quả.

- Phần quà gồm: 

?TOP 1:
- Tướng Râu Đen 5 sao x1
- Tướng Doflamingo 5 sao x1
- 15000 Đá cường hóa
- 10M Beli + 10M Đá EXP
?TOP 2:
- Tướng Râu Đen 5 sao x1
- 10000 Đá cường hóa
- 5M Beli + 5M Đá EXP
?TOP 3:
- 100 Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên L1
- 5000 Đá cường hóa
- 3M Beli + 3M Đá EXP
? TOP 4 - 10:
- 50 Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên L1
- 2500 Đá cường hóa
- 2M Beli + 2M Đá EXP
 
‼️LƯU Ý: CHỈ ÁP DỤNG CHO SERVER S309 - Khiêu Chiến Thần Thú
 

Sự Kiện 3: Chiêu Mộ Law N.W Nhận Quà Bao La

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 18/06/2021

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 24/06/2021

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 5 thuyền trưởng sở hữu sớm nhất tướng Law N.W từ Chiệu Mộ Đặc Biệt hoặc mở Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên L1

- Phần thưởng giành cho 5 người sớm nhất sở hữu:

- 15000 VIP EXP (tương đương với VIP 7) ?
- Tướng Law N.W 5 Sao
- 5 Rương Beli 72h
- 5 Rương Đá EXP 72h
‼️LƯU Ý: CHỈ ÁP DỤNG CHO SERVER S309 - Khiêu Chiến Thần Thú