[SỰ KIỆN]: MỪNG NAMI N.W RA MẮT.

21-06-2021

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Số vòng: 7 vòng - 150 Điểm/ vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 7 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Số vòng: 7 vòng - 350 Điểm/ vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 7 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Số vòng: 7 vòng - 400 Điểm/ vòng

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 7 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

Sự Kiện 4: Sự Kiện Ra Mắt Nami N.W

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 5: Cửa Hàng Cỏ 4 Lá

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Thuyền trưởng sử dụng vật phẩm "Cỏ 4 Lá" để đổi các vật phẩm giá trị trong cửa hàng

- Mỗi món sẽ có giới hạn số lần mua khác nhau.

Sự Kiện 6: Cửa Hàng Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Cửa hàng này xuất hiện là lúc thuyền trưởng sử dụng vật phẩm [Thuốc Hoán Đổi]  để đổi các vật phẩm giá trị như: Lính Chì 6 và 9 Sao, Mảnh Tướng giá trị,...

- Mỗi món đồ sẽ có giới hạn mua khác nhau và giá trị Thuốc Hoán Đổi khác nhau, hãy nhìn kỹ trước khi mua kẻo nhầm nhé.

Sự Kiện 7: Đổi Thuyền Viên

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng sử dụng các vật phẩm theo yêu cầu để đổi lấy [Lính Chì] theo mỗi hệ.

- Mỗi hệ [Lính Chì] trong sự kiện này chỉ đổi 1 lần duy nhất

- [Kẹo] là vật phẩm không thể thiếu trong sự kiện này nhé thuyền trưởng

Sự Kiện 8: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hồi các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi: 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện Tướng

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

Sự Kiện 9: X2 Hoạt Động

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:

+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung

Sự Kiện 10: Đánh Boss Kalifa

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng dùng vật phẩm [Boom OnePiece] để tấn công Kalifa

- Sử dụng một lần 20 x [Boom OnePiece] để tiêu diệt boss Kalifa

Lưu ý: Tối thiểu cần 20x [Boom OnePiece] để tấn công chết boss Kalifa 1 lần.

- Khi Kalifa chết sẽ nhận những phần thưởng giá trị, đồng thời hồi sinh lại 100% HP (số lần giết boss không giới hạn)

- Phần thưởng khi đánh boss Kalifa gồm:

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG TỈ LỆ
Kim Cương 288 Chắc Chắn Ra Mỗi Khi Boss Chết
Beli 72h 1 Chắc Chắn Ra Mỗi Khi Boss Chết
Cờ One Piece 1 Chắc Chắn Ra Mỗi Khi Boss Chết
Thùng Bia 2 25%
Cốc Bia Vàng 5 35%
Rương Miêu Tặc 5 40%

Lưu ý: Trang bị trong Rương Miêu Tặc gồm Set Qúy Tộc, Set Thương Lái, Set Sói Xanh, Set Hải Âu  khi mở sẽ ra nguyên 1 set đồ (4 món)

Sự Kiện 11: Cửa Hàng Boss Kalifa

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sử dụng vật phẩm [Cờ One Piece] để đổi các món đồ trong cửa hàng.

- Mỗi món đồ sẽ có giới hạn đổi khác nhau.

- Trong shop này sẽ có 1 vật phẩm giá trị [Rương Hoa Tiêu], bên trong rương sẽ có nhiều vật phẩm giá trị.

- Mỗi 1x [Rương Hoa Tiêu] sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm chứa trong rương đó.

- Phần thưởng là gì mời thuyền trưởng cùng hóng với Nami tối nay nhé.

Sự Kiện 12: Kim Tự Tháp OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Tham gia sự kiện này thuyền trưởng cần sử dụng 2 vật phẩm

+ Kẹo One Piece: Dùng để làm mới vật phẩm hoặc mở khóa vật phẩm trong sự kiện.

+ Nấm One Piece: Tiêu hao vật phẩm mua lấy phần thưởng trong sự kiện.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng cộng sẽ có 3 nhân vật sẽ mang đến 3 nhóm quà tặng khác nhau. 

- Chi tiết phần thưởng mỗi nhóm, thuyền trưởng có thể xem trực tiếp trong game

- Sau khi đổi xong thì phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào trong túi nhân vật và tính 1 lần đổi.

Cách kiếm vật phẩm sự kiện: 

1/ Nấm One Piece

- Đăng nhập mỗi ngày

- Mốc sự kiện

- Gói Khuyến Mại

- Cửa Hàng Thuốc Hoán Đổi

- Cửa Hàng Cỏ 4 Lá

- Cửa Hàng Boss Kalifa

2/ Kẹo One Piece

- Mốc Sự Kiện

- Gói Khuyến Mại

- Cửa Hàng Thuốc Hoán Đổi

- Đăng Nhập Mỗi Ngày

Sự Kiện 13: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 14: Thức Tỉnh Nami N.W

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi thuyền trưởng nâng thuyền viên Nami N.W đạt số sao chỉ định theo sự kiện đưa ra sẽ nhận thêm phần thưởng giá trị.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật

Sự Kiện 15: Đăng Nhập Mỗi Ngày

Thời gian bắt đầu sự kiện: 10:00 ngày 25/06/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 09:59 ngày 02/07/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày đăng nhập thuyền trưởng sẽ nhận ngay phần thường sau qua thư:

+ Bình Hồi Sinh x1

+ Nấm One Piece x1

+ Kẹo One Piece x1

+ Boom One Piece x10

Sự Kiện 16: Tích Lũy Vip Exp

Tin Tức 1: Cập Nhật Nami N.W

Cập nhật tỉ lệ Nami N.W vào các vị trí sau:

- Mảnh Tướng SS - Chính Xác

- Mảnh Tướng SS L1 Ngẫu Nhiên

- Tỉ Lệ Chiêu Mộ Thùng Bia - Chính Xác

- Mảnh Đại Hải Tặc (15% Ra Tướng Rank SS)

Tin Tức 2: Bảo Vật Siêu VIP Mới

- Cập nhật thêm 2 bảo vật siêu VIP mới cho sự kiện siêu đặc biệt (Sẽ được Nami bật mí trên fanpage)