[Sự Kiện]: Mừng Ra Mắt Reiju.

15-09-2021

Sự Kiện 1: Mừng Ra Mắt Tướng Mới

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Phần quà miễn phí: Thuyền trưởng chỉ cần đăng nhập đủ chăm chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hết 7 ngày phần thưởng.

- Phần quà kích hoạt: Thuyền trưởng cần phải kích hoạt gói này để có thể nhận thêm các phần quà giá trị.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và sẽ nhận đủ được quà các ngày trước đó bên mục "quà kích hoạt"

- Thời gian sự kiện chỉ 7 ngày nên đăng nhập thiếu ngày nào sẽ không thể nhận đủ quà 7 ngày thuyền trưởng nhé.

Sự Kiện 2: Thám Hiểm OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng vật phẩm "La Bàn" để di chuyển thuyền của Luffy đến các mốc thưởng

- Vật phẩm "La Bàn" kiếm tại các mốc sự kiện và gói nạp

Lưu ý: Phần thưởng gửi trực tiếp vào túi nhân vật

Sự Kiện 3: Đua Top Nhận Reiju

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Mỗi khi nhận thưởng có VIP EXP sẽ được tích lũy điểm tại sự kiện

- 1 VIP EXP = 1 Điểm

- Trao thưởng dựa vào BXH khi kết thúc sự kiện

Sự Kiện 4: Nạp Liên Tiếp Nhận V.Sanji và Reiju

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Mỗi ngày thuyền trưởng nạp tối thiểu 250 VIP EXP (không cộng dồn) sẽ được tính điểm

- Đạt các mốc ngày sẽ nhận phần thưởng qua thư.

Sự Kiện 5: Tích Lũy Vip Exp Nhận Reiju

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Tích lũy VIP EXP thông qua các hoạt động và gói nạp để nhận thưởng khi đạt mốc

Sự Kiện 6: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Xu Vòng Quay" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Xu Vòng Quay" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Lưu ý: Sử dụng Xu Quay Thường sẽ cộng thêm vật phẩm "Cỏ 4 Lá"

Sự Kiện 7: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Thùng Bia" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Thùng Bia" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân

Sự Kiện 8: Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra sử dụng "Cốc Bia Vàng" để tham gia sự kiện

- Mỗi lần sử dụng 1 "Cốc Bia Vàng" sẽ tích 1 điểm vào sự kiện, sự kiện có 4 vòng.

- Lượt miễn phí & chiêu mộ bằng Kim Cương vẫn tích điểm

- Tất cả phần thưởng sẽ gửi qua hòm thư nhân vật

- Điểm Nhân Phẩm sẽ được cộng trực tiếp vào sự kiện Thu Thập Nhân Phẩm

Sự Kiện 9: Triệu Tập Hải Tặc

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi triệu hồi các thuyền viên sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Hoàn thành tất cả sẽ nhận phần thưởng đặc biệt

Chiêu mộ tại sự kiện này được tính khi: 

+ Mở các mảnh tướng ngẫu nhiên, chỉ định hoặc mảnh theo hệ

+ Ghép các mảnh tướng cụ thể

+ Luyện Tướng

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

Sự Kiện 10: Đổi Tướng Rank SS

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Đổi các tướng trong sự kiện

Sự Kiện 11: Kho Báu Huyền Thoại

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Dùng Kim Cương mua các vật phẩm giá trị

Sự Kiện 12: Cửa Hàng Thuốc Hoán Đổi

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Dùng "Thuốc Hoán Đổi" mua các vật phẩm giá trị

Sự Kiện 13: Shop Huy Hiệu Rank S

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Dùng "Huy Hiệu Rank S" mua các vật phẩm giá trị

Sự Kiện 14: Kim Tự Tháp OnePiece

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Sử dụng vật phẩm "Ngọc Trai" và "Nhật Ký" để tham gia sự kiện

- Ngọc Trai: để mua vật phẩm

- Nhật Ký: để làm mới vật phẩm muốn mua.

Sự Kiện 15: Chiến Trường Thách Đấu

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia chiến trường thách đấu sẽ nhận được điểm tích lũy sự kiện như sau:

+ Thắng nhận 2 điểm

+ Thua nhận 1 điểm.

- Tích lũy điểm và đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó

- Kích hoạt gói quà VIP của sự kiện sẽ nhận ngay 1000 VIP EXP và các phần quà bên mục quà VIP nếu đạt mốc.

Sự Kiện 16: Thức Tỉnh Reiju

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung: Thức tỉnh đạt yêu cầu sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư.

Sự Kiện 17: Thu Thập Nhân Phẩm

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thuyền trưởng tiến hành thu thập "Điểm Nhân Phẩm" thông qua các sự kiện

+ Chiêu Mộ Đặc Biệt

+ Chiêu Mộ Đại Hải Tặc

+ Xu Vòng Quay

- Phần thưởng gồm 2 phần chính: Miễn Phí và Kích Hoạt

Miễn phí: Khi thu thập "Điểm Nhân Phẩm" đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thưởng qua thư

Kích hoạt: Khi kích hoạt thành công nhận ngay 2000 VIP EXP và sau đó sẽ nhận toàn bộ các mốc thưởng (đã khóa) trước đó qua thư nhân vật. Những mốc thưởng tiếp theo (mục khóa) sẽ nhận được khi đạt mốc sự kiện.

Sự Kiện 18: X2 Hoạt Động

Thời gian bắt đầu sự kiện: 00:00 ngày 17/09/2021

Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 23/09/2021

Máy chủ áp dụng: Toàn server

Nội dung:

Trong thời gian này thì toàn bộ server sẽ được x2 thưởng các hoạt động sau:

+ Chiến Dịch
+ Luyện Tập
+ Mê Cung

Tin Tức 1: Cập Nhật Katakuri

- Cập nhật tướng Katakuri vào quyền Tùy Chọn Tướng L2

Tin Tức 2: Tỷ Lệ Reiju

- Cập nhật tướng Reiju vào các vị trí

+ Mãnh Tướng SS L1

+ Mãnh Tướng SS - Nhanh Nhẹn

+ Chiêu Mộ Nhanh Nhẹn