[SỰ KIỆN]: SỔ TAY ĐẠI HẢI TRÌNH.

16-02-2022

Xin chào các Thuyền Trưởng,

 

Trong phiên bản cập nhật này, Nami sẽ giới thiệu một tính năng hoàn toàn mới: Sổ Tay Đại Hải Trình. Các Thuyền Trưởng sẽ hoàn thành những nhiệm vụ được giao để tăng cấp Sổ Tay, qua đó thu được những phần quà giá trị.

Tham gia sự kiện tại: https://haitacdaichien.vn/su-kien/so-tay

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 18/02/2022

Thời gian kết thúc kích hoạt sổ tay: 23:59:59 ngày 17/03/2022

Thời gian đóng trang sự kiện: 23:59:59 ngày 18/03/2022

SỔ TAY ĐẠI HẢI TRÌNH

 Sổ Tay Đại Hải Trình có 2 loại: một loại miễn phí và một loại trả phí

    Miễn phí: Các Thuyền Trưởng thực hiện nhiệm vụ, lên cấp Sổ tay và lấy quà miễn phí tương ứng level đạt được.

    Trả phí: Các Thuyền Trưởng cần kích hoạt SỔ TAY để nhận nhiều phần thưởng hơn ở mục quà VIP khi đạt level tương ứng.

Đối với trả phí, các Thuyền Trưởng cần 3600 GOSU để mở khóa Sồ Tay. Mỗi khi lên cấp sổ tay sẽ nhận nhiều phần quà giá trị hơn.

+ Sau khi kích hoạt sổ tay sẽ nhận ngay: 

STT Phần Thưởng Hình Ảnh
1 50 Mảnh Tướng SS L1  
2 50 Mảnh Tướng SS L2  
3 15 Trái Ác Quỷ  
4 2000 VIP EXP  

 

+ Tổng quà VIP và Free khi đạt Level 40

Tổng nhận VIP Số Lượng
Ốc Sên Truyền Tin 1000
Thùng Bia 150
Cốc Bia Vàng 50
Xu Vòng Quay 100

+ Phần thưởng đổi Ốc Sên Truyền Tin

Hạn Đổi Vật Phẩm Cần Đổi Tên Vật Phẩm
1 20 Đá Nâng Đồ x500K
1 30 Đá Chuyển Sinh x20
1 50 50 Mảnh Tướng SS L1
1 100 50 Mảnh Tướng SS L2
1 150 Quyển Tùy Chọn L1 x1
1 200 Quyển Tùy Chọn L2 x1
1 300 Thẻ Huyền Bí x2.500
1 500 Rương Lính Chì 10 Sao x1

 

Lưu ý:

+ Có thể mở Sổ Tay Đại Hải Trình ở bất kỳ cấp độ nào. Mở sổ chỉ cần mua 1 lần cho mỗi mùa.

+ Khi kích hoạt Sổ Tay thành công thì Thuyền Trưởng sẽ nhận cả phần thưởng Miễn Phí và VIP khi đạt level tương ứng.

TĂNG CẤP SỔ TAY ĐẠI HẢI TRÌNH

Để tăng một cấp của Sổ Tay Đải Hải Trình, các Thuyền Trưởng cần 50 điểm. Có tổng cộng 40 cấp.

Có hai cách để tăng cấp Sổ Tay Đại Hải Trình

1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- Nhiệm vụ mỗi tuần: Các Thuyền Trưởng sẽ có 7 nhiệm vụ và nhiệm vụ này chỉ tồn tại trong vòng 7 ngày.

( Sau khi vào trang sự kiện, nhiệm vụ sẽ tự động nhận và thuyền trưởng chỉ cần vào game để làm nhiệm vụ đó)

- Cho dù các Thuyền Trưởng kích hoạt Sổ tay Đại Hải Trình VIP trả phí sau khi sự kiện diễn ra một thời gian thì vẫn nhận được đủ nhiệm vụ của các tuần trước đó

Ví dụ: Thuyền Trưởng kích hoạt Sổ tay Đại Hải Trình VIP ở tuần thứ 4, như vậy các Thuyền Trưởng sẽ nhận được 4 x 7 = 28 nhiệm vụ của các tuần trước đó chứ không chỉ riêng 7 nhiệm vụ của tuần thứ 4.

Lưu ý:
1. Chỉ áp dụng khi Thuyền Trưởng kích hoạt Sổ tay VIP, Sổ tay miễn phí sẽ không được hưởng quyền lợi trên.
2. Khi hoàn thành nhiệm vụ xong, các thuyền trưởng vui lòng đợi 5-10 phút sau và nhấn nút "CẬP NHẬT" ngay tại trang sự kiện thì nhiệm vụ mới được cập nhật tiến độ.

Nhiệm vụ Điểm khi hoàn thành Số NV mỗi tuần Tổng điểm nhận được mỗi tuần
Nhiệm vụ ngày 10 1 10
20 2 40
50 1 50
100 2 200
200 1 200

2. MUA CẤP ĐỘ

Để giúp cho các thuyền trưởng không có nhiều thời gian trong quá trình tham gia sự kiện, Nami đã mở thêm chức năng mua cấp độ giúp cho các thuyền trưởng có thể dễ dàng đạt cấp độ tối đa mà không cần phải bỏ nhiều thời gian

Giá mua mỗi cấp: 

+ Lần 1 đến lần thứ 10: Mỗi lần cần 250 GOSU

+ Lần 11 đến lần thứ 25: Mỗi lần cần 500 GOSU

+ Lần 26 đến lần 40: Mỗi lần cần 1000 GOSU

ĐỔI ĐIỂM ỐC SÊN TRUYỀN TIN

Sử dụng "Ốc Sên Truyền Tin" để đổi các mốc thưởng giá trị.

Lưu ý:

- Mỗi mốc chỉ đổi 1 lần duy nhất

- Khi đổi "Ốc Sên Truyền Tin" bạn sẽ bị trừ số "Ốc Sên Truyền Tin" cần cho mốc đó. (Quy tắc đổi đổ của tất cả sự kiện).

- Theo thông thin NPH nhận được, mùa 1 và mùa 2 do sự cố xảy ra nên sổ tay khi đổi thưởng không bị trừ "Ốc Sên Truyền Tin" theo mốc tương ứng. Tuy nhiên do lỗi của Nami nên Nami không xử lý và thu hồi các vật phẩm đổi thưởng lỗi này.

Hạn Đổi Vật Phẩm Cần Đổi Tên Vật Phẩm
1 20 Đá Nâng Đồ x500K
1 30 Đá Chuyển Sinh x20
1 50 50 Mảnh Tướng SS L1
1 100 50 Mảnh Tướng SS L2
1 150 Quyển Tùy Chọn L1 x1
1 200 Quyển Tùy Chọn L2 x1
1 300 Thẻ Huyền Bí x2.500
1 500 Rương Lính Chì 10 Sao x1